atlas-roslin.pl
antropofit zadomowiony we florze polskiej [24]
· kenofit, zadomowiony, inwazyjny [234]

Oxalis corniculata L.

szczawik rożkowaty
Xanthoxalis corniculata (L.) Small
Oxalis Oxalis Oxalis OxalisOxalisszczawik żółty (Oxalis fontana)szczawik płożący się (Oxalis repens)
Pędy pokładające się do płożących, jeśli korzenią się to tylko w dolnych węzłach. Bez podziemnych białawych rozłogów; góra łodygi gęsto szaro owłosiona.

space

Ogonki liściowe, szypuły kwiatostanów i góra łodygi krótko przylegająco owłosiona, bez dłuższych wielokomórkowych włosków.

space

Torebka gęsto owłosiona jednokomórkowymi włoskami, na szczycie zaostrzona.

występowanie

wystepowanie
o mapie występowania
Niegdyś rzadki, obecnie częsty chwast ciepłych stanowisk w ogrodach, na polach, przydrożach, kwietnikach, klombach, w miejscach ruderalnych.

space

Inwazyjność i/lub kategorie obcego elementu flory (Tokarska-Guzik et al.) [234]:

- zadomowiony, inwazyjny lokalnie; kenofit; pochodzenie: Europa południowa i Azja południowo-zachodnia, Australia [czas przybycia na teren Polski: 1863r.]

Kategoria inwazyjności I (niska) 8pkt.: chwast segetalny lub ruderalny, może występować masowo, głównie na siedliskach antropogenicznych albo gatunek potencjalnie inwazyjny ale obecnie zajmujący niewielki obszar lub mające niewielką liczbę stanowisk w Polsce
- zagrożenia: ekonomiczne (zauważalne)
- zasięg lokalny (występuje w jednym regionie lub województwie)
- populacje: z niewielką liczbą osobników ale na wielu stanowiskach lub dużo osobników na jednym lub kilku stanowiskach; stopniowo zajmuje nowe stanowiska
- kolonizuje siedliska/zbiorowiska: wyłącznie antropogeniczne
- wnika do siedlisk/zbiorowisk: antropogenicznych