atlas-roslin.pl
subReg. Tracheophyta » Div. Euphyllophyta » Div. Spermatophyta » Div. Magnoliophyta » core angiosperms » Eudicotyledoneae » core eudicots » Pentapetalae » superrosids » rosids » eurosids » Fabidae » COM » Ord. Oxalidales » Fam. Oxalidaceae » Oxalis »

Oxalis corniculata L. [🔉o·ksa·lis *]

szczawik rożkowaty
Xanthoxalis corniculata (L.) Small
autorzy i statusy taksonu są widoczne na szerszym ekranie 🛈
Oxalis Oxalis Oxalis OxalisOxalisszczawik żółty (Oxalis fontana)szczawik płożący się (Oxalis repens)
Pędy pokładające się do płożących, jeśli korzenią się to tylko w dolnych węzłach. Bez podziemnych białawych rozłogów; góra łodygi gęsto szaro owłosiona.

Ogonki liściowe z przyrośniętymi przylistkami, te szeroko prostokątne, na szczycie prostopadle ucięte.

Ogonki liściowe, szypuły kwiatostanów i góra łodygi krótko przylegająco owłosiona, bez dłuższych wielokomórkowych włosków.

Kwiatostan zwykle 2-6 kwiatowy.

Torebka gęsto owłosiona jednokomórkowymi włoskami, na szczycie zaostrzona.Pędy pokładające się do płożących, jeśli korzenią się to tylko w dolnych węzłach. Bez podziemnych białawych rozłogów; góra łodygi gęsto szaro owłosiona.

space

Ogonki liściowe, szypuły kwiatostanów i góra łodygi krótko przylegająco owłosiona, bez dłuższych wielokomórkowych włosków.

space

Torebka gęsto owłosiona jednokomórkowymi włoskami, na szczycie zaostrzona.

występowanie

Antropofit zadomowiony we florze Polski.[491]
wystepowanie
o mapie
ekologiczne liczby wskaźnikowe Oxalis corniculata (szczawik rożkowaty)
Niegdyś rzadki, obecnie częsty chwast ciepłych stanowisk w ogrodach, na polach, przydrożach, kwietnikach, klombach, w miejscach ruderalnych. Pochodzi prawdopodobnie z Azji Środkowej i południowo-zachodnich Chin; obecnie kosmopolityczny, zawleczony na całej Ziemi. W Polsce po raz pierwszy notowany w drugiej połowie XIX w.

Podobne ale mniej rosłe rośliny, silniej płożące się i mniej lub bardziej ciemno, czerwonobrązowo przebarwione to szczawik płożący się (Oxalis repens).Niegdyś rzadki, obecnie częsty chwast ciepłych stanowisk w ogrodach, na polach, przydrożach, kwietnikach, klombach, w miejscach ruderalnych. Pochodzi prawdopodobnie z Azji Środkowej i południowo-zachodnich Chin; obecnie kosmopolityczny, zawleczony na całej Ziemi. W Polsce po raz pierwszy notowany w drugiej połowie XIX w.

space

Różne parametry ekologiczne, z objaśnieniem - opisowym rozwinięciem tekstowym, są podane tekstem po zalogowaniu.

Inwazyjność i/lub kategorie obcego elementu flory (Tokarska-Guzik et al.) [234]: - zadomowiony, inwazyjny lokalnie; kenofit; pochodzenie: Europa południowa i Azja południowo-zachodnia, Australia [czas przybycia na teren Polski: 1863r.]

Kategoria inwazyjności I (niska) 8pkt.: chwast segetalny lub ruderalny, może występować masowo, głównie na siedliskach antropogenicznych albo gatunek potencjalnie inwazyjny ale obecnie zajmujący niewielki obszar lub mające niewielką liczbę stanowisk w Polsce
- zagrożenia: ekonomiczne (zauważalne)
- zasięg lokalny (występuje w jednym regionie lub województwie)
- populacje: z niewielką liczbą osobników ale na wielu stanowiskach lub dużo osobników na jednym lub kilku stanowiskach; stopniowo zajmuje nowe stanowiska
- kolonizuje siedliska/zbiorowiska: wyłącznie antropogeniczne
- wnika do siedlisk/zbiorowisk: antropogenicznych