atlas-roslin.pl
takson rodzimy lub trwale zadomowiony [24][491]

Sium latifolium L. [🔉 si·um *]

marek szerokolistny
Sium latifolium (marek szerokolistny)
07.08.2008, okolice Kołobrzegu; copyright © by Jerzy Kruk
Sium latifolium (marek szerokolistny)
liście drobno piłkowane, odcinek szczytowy podobnie jak boczne – ostro zakończony; podobny potocznik wąskolistny (Berula erecta) ma liście grubo ząbkowane a odcinek szczytowy tępy (selerolistny)
Sium latifolium (marek szerokolistny)
Sium latifolium (marek szerokolistny)
Sium latifolium (marek szerokolistny)
Sium latifolium (marek szerokolistny)
Sium latifolium (marek szerokolistny)
dwa rodzaje liści
Sium latifolium (marek szerokolistny)

występowanie

wystepowanie
o mapie występowania
ekologiczne liczby wskaźnikowe Sium latifolium (marek szerokolistny)
Częsty. Szuwary, brzegi wód.

Gatunek charakterystyczny (Ch.) dla:

space_elw

Różne parametry ekologiczne, z objaśnieniem - opisowym rozwinięciem tekstowym, są podane tekstem po zalogowaniu.

wymagania i uprawa

🌸

Wymagania (optimum rozwoju/konkurencyjności na naturalnych stanowiskach wg ekologicznych liczb wskaźnikowych): światło — umiarkowane słońce • woda — gleba mokra lub roślina wodna • ciepło — miejsce umiarkowanie chłodne lub miejsce przeciętnie ciepłe • żyzność — podłoże żyzne

wybrane okazy · selected collections

znalezisko 20080807.3.jkr - Sium latifolium (marek szerokolistny); okolice Kołobrzegu
080807-3
leg. Jerzy Kruk
/okolice Kołobrzegu/ #3
znalezisko 00010000.08_5d.jmak - Sium latifolium (marek szerokolistny); ok. Łeby
08_5d
leg. Jarosław Makowski
/ok. Łeby/ #11

Sium sisarum · marek kucmerka

kucmerka
takson uprawiany [24]
marek kucmerka (Sium sisarum)