atlas-roslin.pl

Schoenoplectus tabernaemontani (C.C. Gmel.) Palla [🔉 * ta·ber·ne·mon·ta·ni]

oczeret Tabernaemontanusa, oczeret Tabernemontana
Scirpus lacustris L. ssp. tabernaemontani (C.C. Gmel.) Syme [🔉 * ta·ber·ne·mon·ta·ni] · Scirpus tabernaemontani C.C. Gmel. [🔉 scir·pus ta·ber·ne·mon·ta·ni]
autorzy i statusy taksonu są widoczne na szerszym ekranie 🛈
Schoenoplectus Schoenoplectus Schoenoplectus SchoenoplectusSchoenoplectusoczeret sztyletowaty (Schoenoplectus mucronatus)oczeret Kalmusa (Schoenoplectus ×kalmusii)
N
Schoenoplectus tabernaemontani (oczeret Tabernaemontanusa)
11.08.2008, okolice Krakowa; copyright © by Jerzy Kruk
Schoenoplectus tabernaemontani (oczeret Tabernaemontanusa)
Schoenoplectus tabernaemontani (oczeret Tabernaemontanusa)
Schoenoplectus tabernaemontani (oczeret Tabernaemontanusa)
Schoenoplectus tabernaemontani (oczeret Tabernaemontanusa)
dwa znamiona słupka
Schoenoplectus tabernaemontani (oczeret Tabernaemontanusa)
Schoenoplectus tabernaemontani
cechy diagnostyczne w kluczu:Schoenoplectus (oczeret)kl 8992

występowanie

Takson rodzimy lub trwale zadomowiony.[491]
wystepowanie
o mapie
Schoenoplectus tabernaemontani (oczeret Tabernaemontanusa)
Schoenoplectus tabernaemontani (oczeret Tabernaemontanusa)
ekologiczne liczby wskaźnikowe Schoenoplectus tabernaemontani (oczeret Tabernaemontanusa)
Schoenoplectus tabernaemontani
Gatunek charakterystyczny (Ch.) dla:

space_elw

Różne parametry ekologiczne, z objaśnieniem - opisowym rozwinięciem tekstowym, są podane tekstem po zalogowaniu.

wybrane okazy · selected collections

znalezisko 20080811.3.jkr - Schoenoplectus tabernaemontani (oczeret Tabernaemontanusa); okolice Krakowa
080811-3
leg. Jerzy Kruk
/okolice Krakowa/ #4
znalezisko 00010000.jm12_av.jmak; Łeba
jm12_av
leg. Jarosław Makowski
/Łeba/ #4
znalezisko 20100809.2.pkob - Schoenoplectus tabernaemontani (oczeret Tabernaemontanusa); ok. jeziora Janiszowice, woj. lubuskie
100809-2
leg. Piotr Kobierski
/ok. jeziora Janiszowice, woj. lubuskie/ #5
znalezisko 00010000.11.kswit - Schoenoplectus tabernaemontani (oczeret Tabernaemontanusa); poj. Krzywińskie
11
leg. Konrad Świtalski
/poj. Krzywińskie/ #1

nomenklatura, etymologia ℹ️
poznanie znaczenia i pochodzenia nazwy ułatwia jej zapamiętanie

Schoenoplectus tabernaemontani [🔉 * ta·ber·ne·mon·ta·ni]Scirpus lacustris L. ssp. tabernaemontani (C.C. Gmel.) Syme [🔉 * ta·ber·ne·mon·ta·ni], Scirpus tabernaemontani C.C. Gmel. [🔉 scir·pus ta·ber·ne·mon·ta·ni](pl) oczeret Tabernaemontanusa · oczeret Tabernemontana
taberna͡emontanus, -a, -i (nazwa osobowa)
epitet upamiętniający żyjącego w XVIw. lekarza i botanika Jacobus Theodorus Tabernaemontanus, autora popularnego dzieła 'Neuw Kreuterbuch' i późniejszych wydań (z opisem ok. 3000 gatunków roślin i ich właściwości leczniczych), "ojca niemieckiej botaniki"; urodzony jako Jacob Diether zgodnie z ówczesnym obyczajem stworzył dla siebie latynizowany pseudonim Tabernaemontanus, w nazwie zawiera się rodzinne miasto Bergzabern (w formie łacińskiej Tabernae Montanae) leżące w Palatynacie-Nadrenii