atlas-roslin.pl

Apium repens (Jacq.) Lag. [🔉a·pi·um *]

selery błotne, pęczyna błotna
Helosciadium repens (Jacq.) W.D.J. Koch · Sium repens Jacq.
Apium repens (selery błotne)
pokrój; 29.09.2007, Brenno, brzeg jez. Breńskiego; copyright © by Błażej Gierczyk
Apium repens (selery błotne)
baldach - zbliżenie
Apium repens (selery błotne)
baldach
Apium repens (selery błotne)
pokrywy
Apium repens (selery błotne)
pokrój
Apium repens (selery błotne)
liść
Apium repens (selery błotne)
młode owoce
Apium repens (selery błotne)
baldach
Apium repens (selery błotne)
pokrój
Apium repens (selery błotne)
Apium repens (selery błotne)
Apium repens (selery błotne)
cechy diagnostyczne w kluczu:Apium (selery)kl 5078

występowanie

wystepowanie
o mapie występowania
Gatunek podlega ochronie ścisłej (poz. 1.157 wg aktualnego rozporządzenia). Nie mają do niego zastosowania wyłączenia spod ochrony uzasadnione względami godpodarki rolnej, leśnej lub rybackiej (§8.1). Nie mają do niego zastosowania wyłączenia spod ochrony dla przypadków obrotu okazami pochodzącymi z zagranicy (§8.3). Wymaga ochrony czynnej. Do ustawowej ochrony został włączony w 2001 roku.
Apium repens (selery błotne)
pokrój
ekologiczne liczby wskaźnikowe Apium repens (selery błotne)

Różne parametry ekologiczne, z objaśnieniem - opisowym rozwinięciem tekstowym, są podane tekstem po zalogowaniu.

Statusy czerwonej listy 2016r. [311]:

CR – krytycznie zagrożony.
Na liście z 2006r. takson miał status — E – wymierający - krytycznie zagrożony
W Europie — NT – bliski zagrożenia.
Wymieniony w Konwencji Berneńskiej.
Wymieniony w Dyrektywie Siedliskowej, załącznik 2.

Podstawy przyznania kategorii zagrożenia:
B2. obszar zasiedlony (AOO) <10km2:
a) silnie pofragmentowany lub liczba stanowisk = 1
b) obserwowane, szacowane lub spodziewane jest ciągłe zmniejszanie się wielkości:
– (i) zasięgu występowania
– (ii) obszaru zasiedlonego
– (iii) powierzchni, zasięgu i/lub jakości siedliska
– (iv) liczby stanowisk lub subpopulacji.

wybrane okazy · selected collections

znalezisko 20070929.1.bg - Apium repens (selery błotne); Brenno, brzeg jez. Breńskiego
070929-1
leg. Błażej Gierczyk
/Brenno, brzeg jez. Breńskiego/ #14
znalezisko 00010000.1.kfl - Apium repens (selery błotne); ok. jeziora Powidzkiego
1
leg. Krystian Florkowski
/ok. jeziora Powidzkiego/ #10