atlas-roslin.pl
antropofit zadomowiony we florze Polski [24]
· kenofit, zadomowiony [234]

Malva moschata L.

ślaz piżmowy
Malva moschata (ślaz piżmowy)
pokrój; 26.06.2007, Ziemia Kłodzka, Borowina koło Polanicy-Zdrój; copyright © by Michał Smoczyk
Malva moschata (ślaz piżmowy)
Malva moschata (ślaz piżmowy)
Malva moschata (ślaz piżmowy)
Malva moschata (ślaz piżmowy)
kwiat, widok od dołu
Malva moschata (ślaz piżmowy)
Malva moschata (ślaz piżmowy)
Malva moschata (ślaz piżmowy)
Malva moschata (ślaz piżmowy)
3D
Malva moschata (ślaz piżmowy)
3D

opis

cechy diagnostyczne w kluczu:Bismalva (ślaz (Bismalva))kl 8764
Malva moschata (ślaz piżmowy)
Malva moschata (ślaz piżmowy)
3D
Malva moschata (ślaz piżmowy)
3D
Malva moschata (ślaz piżmowy)
3D
Bylina. Pędy wzniesione 60 – 80 cm wysokości.

space

Liście łodygowe ±5-sieczne a odcinki 1 – 2× pierzastoklapowane.

space

Rozłupnie owłosione, z 15 – 19 rozłupkami. Owocnia wcześnie rozpada się na styku rozłupek.

występowanie

wystepowanie
o mapie występowania
Rzadki, głównie na północy Polski.

space

Inwazyjność i/lub kategorie obcego elementu flory (Tokarska-Guzik et al.) [234]:

- zadomowiony, nieinwazyjny; kenofit; pochodzenie: Europa zachodnia [czas przybycia na teren Polski: XVIIIw., 1885r.]
- wnika do siedlisk/zbiorowisk: antropogenicznych

właściwości i zastosowanie

wymagania uprawa Malva moschata (ślaz piżmowy)
Malva moschata (ślaz piżmowy)
🌱
Krajowa bylina niekiedy uprawiana w ogrodach jako roślina ozdobna. Tworzy kępę z wieloma skąpo rozgałęzionymi pędami, wzniesionymi na 60 – 80 cm.

space

Na rabaty bylinowe. Do ogrodów naturalistycznych.

ogród naturalistyczny
wysokość: do 60 cm
kwitnienie: od maja do września

wymagania i uprawa

🌸Wymagania (optimum rozwoju/konkurencyjności na naturalnych stanowiskach wg ekologicznych liczb wskaźnikowych): światło — pełne słońce • woda — gleba sucha lub gleba przeciętnie wilgotna • odczyn — gleba słabo kwaśna lub gleba o obojętnym pH • ciepło — miejsce umiarkowanie chłodne lub miejsce przeciętnie ciepłe • zwięzłość — gleba kamienista, żwirowa lub gleba lekka, piaszczysta lub gleba średnio zwięzła • próchnica — gleba mineralno-próchnicza, zasobna w humus • żyzność — podłoże umiarkowanie żyzne lub podłoże żyzne
Stanowisko słoneczne. Gleba przeciętna, przepuszczalna; dobrze rośnie na glebach suchych; odczyn obojętny. Bylina krótkowieczna ale może utrzymywać się z samosiewu.

space

Latem można rozmnażać przez niezdrewniałe sadzonki pędowe.

≈ odmiany i dostępność (#3/3)🌱🌸
opcje Bazaru

analiza dostępności nasion (form i odmian #1)

analiza dostępności roślin (form i odmian #2)

wybrane okazy · selected collections

znalezisko 20060627.2.js - Malva moschata (ślaz piżmowy); Pogórze Kaczawskie, okolice Wlenia
060627-2
leg. Jacek Soboń
/Pogórze Kaczawskie, okolice Wlenia/ #8
znalezisko 20110805.1.pkob - Malva moschata (ślaz piżmowy); Wzniesienia Żarskie
110805-1
leg. Piotr Kobierski
/Wzniesienia Żarskie/ #4
znalezisko 20120617.28.12 - Malva moschata (ślaz piżmowy); ogród, Wrocław
120617-28
leg. Marek Snowarski
/ogród, Wrocław/ #11, 6.3D