Chenopodium striatiforme (komosa drobnolistna)
owocujące rośliny
Chenopodium striatiforme (komosa drobnolistna)
Chenopodium striatiforme (komosa drobnolistna)
Chenopodium striatiforme (komosa drobnolistna)
Chenopodium striatiforme (komosa drobnolistna)
Chenopodium striatiforme (komosa drobnolistna)
Chenopodium striatiforme (komosa drobnolistna)
Chenopodium striatiforme (komosa drobnolistna)
Chenopodium striatiforme (komosa drobnolistna)
Chenopodium striatiforme (komosa drobnolistna)
3D
Chenopodium striatiforme (komosa drobnolistna)
Chenopodium striatiforme (komosa drobnolistna)
Chenopodium striatiforme (komosa drobnolistna)
w tle, przy ekranie dzwiękochłonnym jest komosa wzniesiona (Chenopodium strictum)
Chenopodium striatiforme (komosa drobnolistna)
w tle, przy ekranie dzwiękochłonnym jest komosa wzniesiona (Chenopodium strictum)

występowanie

Antropofit zadomowiony we florze Polski. [491]
wystepowanie - Chenopodium striatiforme (komosa drobnolistna)
ekologiczne liczby wskaźnikowe Chenopodium striatiforme (komosa drobnolistna)
Głównie siedliska ruderalne na lekkich glebach.
Inwazyjność i/lub kategorie obcego elementu flory /Tokarska-Guzik B., Dajdok Z., Zając M. i A., Urbisz A., Danielewicz W., Hołdyński Cz. (2012) [234]/:
• zadomowiony
• kenofit
• Pochodzenie: Europa i Azja
• Czas przybycia na teren Polski: 1882r.
• Wnika do siedlisk/zbiorowisk: antropogenicznych · częściowo przeobrażonych

Chenopodium strictum Roth
komosa wzniesiona

komosa sztywna · Chenopodium album L. ssp. striatum (Krašan) Murr · Chenopodium betaceum Andrz. · Chenopodium striatum Krašan · antropofit zadomowiony we florze Polski[491] · kenofit, zadomowiony[234]

wybrane okazy · selected collections

#13 #1 3D
jkr.110918-2
leg. Jerzy Kruk
/Kraków/
literatura · references
specyfikacja literatury jest widoczna na szerszym ekranie 🛈
ta strona być może używa ciasteczek (cookies), korzystając z niej akceptujesz ich użycie — więcej informacji