takson rodzimy lub trwale zadomowiony [24]
· Czerwona Lista — VU–narażony
· Czerwona Księga — VU–narażony

Trifolium pannonicum Jacq.

koniczyna pannońska koniczyna wielkogłówkowa
Trifolium pannonicum (koniczyna pannońska)
08.2011, OB Kopenhaga (Dania); copyright © by Paweł Kalinowski XL
Trifolium pannonicum (koniczyna pannońska)

cechy charakterystyczne

Bylina z długim rzepowatym korzeniem i krótkim pełzającym kłączem, kępiasta. Pędy silne, liczne, wzniesione lub tylko w dole podnoszące się, nierozgałęzione lub słabo, żeberkowane, zwykle odstająco owłosione; równomiernie ulistnione.

Boczne nerwy listków rzadkie, proste lub łukowato wygięte ku osi.

space

występowanie

wystepowanie
o mapie występowania
Stanowiska o charakterze stepowym, murawy, zarośla.

Statusy czerwonej listy 2016r. [311]:

VU – narażony.
Takson nie był ujęty na poprzedniej (2006r.) czerwonej liście

Podstawy przyznania kategorii zagrożenia:
B2. obszar zasiedlony (AOO) <2000km2:
a) silnie pofragmentowany lub liczba stanowisk ≤10
b) obserwowane, szacowane lub spodziewane jest ciągłe zmniejszanie się wielkości:
– (ii) obszaru zasiedlonego
– (iii) powierzchni, zasięgu i/lub jakości siedliska
– (iv) liczby stanowisk lub subpopulacji
– (v) liczby dojrzałych osobników.