atlas-roslin.pl
takson rodzimy lub trwale zadomowiony [24]

Clinopodium vulgare L. [🔉 * wul·ga·re]

klinopodium pospolite czyścica storzyszek
Calamintha clinopodium Spenner · Calamintha vulgaris (L.) Druce