atlas-roslin.pl
takson rodzimy lub trwale zadomowiony [24]

Clinopodium vulgare L.

klinopodium pospolite czyścica storzyszek
Calamintha clinopodium Spenner · Calamintha vulgaris (L.) Druce