atlas-roslin.pl
antropofit zadomowiony we florze Polski [24][491]
· kenofit, zadomowiony, inwazyjny [234]

Vicia grandiflora Scop. [🔉 wi·ci·a *]

wyka wielkokwiatowa, wyka brudnożółta
Vicia grandiflora
pokrój; stanowisko ruderalne; 24.05.2004, Poznań, Las Marceliński; copyright © by Błażej Gierczyk
Vicia grandiflora
kwiaty; stanowisko ruderalne
Vicia grandiflora (wyka wielkokwiatowa)
nasiona
Vicia grandiflora (wyka wielkokwiatowa)
przylistki z widocznymi miodnikami
Vicia grandiflora (wyka wielkokwiatowa)
porównanie kształtów liści, od lewej: liść z nasady łodygi, następnie dolnej, środkowej i górnej jej części
Vicia grandiflora (wyka wielkokwiatowa)
Vicia grandiflora (wyka wielkokwiatowa)
Vicia grandiflora (wyka wielkokwiatowa)
ssp. sordida
Vicia grandiflora (wyka wielkokwiatowa)
ssp. sordida

cechy charakterystyczne

cechy diagnostyczne w kluczu:wyki krótkoszypułowekl 154
Vicia grandiflora (wyka wielkokwiatowa)
porównanie zmiany barwy kwiatów w trakcie kwitnienia od brudnożółtej (stąd nazwa gatunkowa) w pąku do bladoróżowej w pełni kwitnienia
Vicia grandiflora (wyka wielkokwiatowa)
kielich i młody strąk
Roślina jednoroczna; żywozielona, słabo owłosiona lub prawie naga. Pędy wzniesione, podnoszące się lub pnące się, (30) 50 – 70 (90) cm długości. Łodygi kanciaste, rzadko owłosione, skąpo rozgałęziające się.

space

Kwiatostan 1 – 2-kwiatowy, na szypule 2 – 5 mm długiej. Korona kwiatowa jasnożółta, żagielek niebieskawy lub zielonawy z fioletowymi nerwami, wyraźnie większy od łódeczki i skrzydełek, 25 – 35 mm długości. Kielich trąbkowaty, o ząbkach ±równych, krótszych od rurki kielicha.

space

Kwitnienie maj – czerwiec.

występowanie

wystepowanie
o mapie występowania
Vicia grandiflora (wyka wielkokwiatowa)
XL
ekologiczne liczby wskaźnikowe Vicia grandiflora (wyka wielkokwiatowa)
Gatunek pochodzący z południowo-wschodniej Europy i południowo-zachodniej Azji. Od dawna uprawiana w mieszankach roślin pastewnych (trawy z motylkowatymi). Występuje także jako roślina synantropijna. Notowana zdziczała na terenie kraju od początku XX w.

space

Różne parametry ekologiczne, z objaśnieniem - opisowym rozwinięciem tekstowym, są podane tekstem po zalogowaniu.

Inwazyjność i/lub kategorie obcego elementu flory (Tokarska-Guzik et al.) [234]:

- zadomowiony, inwazyjny regionalnie; kenofit; pochodzenie: Europa południowa i Azja południowo-zachodnia [czas przybycia na teren Polski: 1907]

Kategoria inwazyjności I (niska) 8pkt.: chwast segetalny lub ruderalny, może występować masowo, głównie na siedliskach antropogenicznych albo gatunek potencjalnie inwazyjny ale obecnie zajmujący niewielki obszar lub mające niewielką liczbę stanowisk w Polsce
- zagrożenia: ekologiczne (zauważalne)
- zasięg regionalny (występuje w dwóch i większej liczbie regionów lub województw)
- populacje: z niewielką liczbą osobników ale na wielu stanowiskach lub dużo osobników na jednym lub kilku stanowiskach; utrzymuje się na dotychczasowych stanowiskach
- kolonizuje siedliska/zbiorowiska: wyłącznie antropogeniczne
- wnika do siedlisk/zbiorowisk: antropogenicznych · częściowo przeobrażonych
- główne typy siedlisk będących przedmiotem zainteresowania Wspólnoty, do których wnika:
· 6210 — murawy kserotermiczne (Cl.Festuco-Brometea i ciepłolubne murawy z Asplenion septentrionalis-Festucion pallentis) - priorytetowe są tylko murawy z ważnymi stanowiskami storczyków

wybrane okazy · selected collections

znalezisko 20050500.14.bl - Vicia grandiflora (wyka wielkokwiatowa)
050500-14
leg. Barbara Łotocka #4
znalezisko 20090510.5.sm - Vicia grandiflora (wyka wielkokwiatowa); Równina Torzymska, Starościn
090510-5
leg. Michał Smoczyk, msmoczyk at wp pl
/Równina Torzymska, Starościn/ #20
znalezisko 20150502.4.pkob - Vicia grandiflora (wyka wielkokwiatowa); Kotlina Zasiecka
150502-4
leg. Piotr Kobierski
/Kotlina Zasiecka/ #4
znalezisko 20200506.2.konrad_kaczmarek - Vicia grandiflora (wyka wielkokwiatowa); woj. łódzkie, pow. sieradzki, Sieradz
200506-2
leg. Konrad Kaczmarek
/woj. łódzkie, pow. sieradzki, Sieradz/
/ssp. sordida (Waldst. et Kit.).../ #4