takson rodzimy lub trwale zadomowiony [24]

Saxifraga granulata L.

skalnica ziarenkowata