atlas-roslin.pl
takson rodzimy lub trwale zadomowiony [24]

Saxifraga granulata L.

skalnica ziarenkowata
Saxifraga Saxifraga Saxifraga SaxifragaSaxifragaskalnica zwisła (Saxifraga cernua)skalnica jastrzębcowata (Saxifraga hieracifolia)