Rumex alpinus (szczaw alpejski)
pokrój
Rumex alpinus
pojedyncza kępa szczawiu alpejskiego
Rumex alpinus
kwiatostan
Rumex alpinus
grupa roślin na łące
Rumex alpinus (szczaw alpejski)
pochwy liściowe
Rumex alpinus (szczaw alpejski)
pokrój, pędy wyrastające spod ziemi wiosną
Rumex alpinus (szczaw alpejski)
Rumex alpinus (szczaw alpejski)
Rumex alpinus (szczaw alpejski)
Rumex alpinus (szczaw alpejski)

opis

cechy diagnostyczne w kluczu:Rumex (szczaw)kl 653
Rumex alpinus (szczaw alpejski)
liście
Rumex alpinus (szczaw alpejski)
3D
owoce
Rumex alpinus (szczaw alpejski)
3D
owoce
Bylina o silnym płożącym się, rozgałęziającym się kłączu, z wiązkami żółtawych korzeni.

space

Liście odziomkowe długoogonkowe, blaszka liściowa do 40(50) cm długości, 1-1.5× dłuższa niż szersza, ±równej szerokości do zaokrąglono sercowatej, tępo zakończona, zaokrąglona; płaska lub brzegiem nieco pofalowana; nasada szeroko i głęboko sercowato wycięta, przy czym powstałe klapy są zaokrąglone. Dolne liście łodygowe podobnej formy. Środkowe liście u nasady zaokrąglone a górne z klinowatą nasadą. Wszystkie liście ogonkowe. Spód liścia na nerwach zwykle krótko owłosiony.

space

Szypułki owoców nitkowate, na szczycie wyraźnie, silnie zgrubiałe, banieczkowate, kubeczkowate, jaśniejsze od listków okwiatu, z widocznym stawem, 2-5× dłuższe od listków okrywy.

space

Niełupki ok. 3 mm długości, wydłużona, ciemnoochrowe, bladobrązowe.

Kwitnienie od czerwca do sierpnia.

występowanie

Takson rodzimy lub trwale zadomowiony. [491]
wystepowanie - Rumex alpinus (szczaw alpejski)
Rumex alpinus (szczaw alpejski)
Rumex alpinus (szczaw alpejski)
agregacja Rumex alpinus na łące
ekologiczne liczby wskaźnikowe Rumex alpinus (szczaw alpejski)
Roślina górska. Występuje w miejscach podmokłych, przy ciekach wodnych w ziołoroślach, w miejscach bogatych w związki azotu, głównie na stanowiskach antropogenicznych, przy zabudowaniach, w miejscach wypasu i koszarowania bydła lub owiec, bardzo rzadko na stanowiskach o charakterze naturalnym.
Gatunek charakterystyczny (Ch.) dla:
space_elw

Różne parametry ekologiczne, z objaśnieniem - opisowym rozwinięciem tekstowym, są podane tekstem po zalogowaniu.

Rumex aquaticus L.
szczaw wodny

takson rodzimy lub trwale zadomowiony[491]
Rumex aquaticus (szczaw wodny)
Rumex aquaticus
wystepowanie - Rumex aquaticus (szczaw wodny)
Szczaw wodny (Rumex aquaticus) ma bardziej wydłużone blaszki liści odziomkowych, 1.5-2× dłuższe niż szersze i ostro zakończone.

space

Na niżu i pogórzu.

wybrane okazy · selected collections

#12 #4 3D
10 10 05 - 4a
leg. Marek Snowarski
/Bieszczady, Wołosate/
#6
sm.080503-4
leg. Michał Smoczyk, msmoczyk at wp pl
/Góry Orlickie, Zieleniec/
literatura · references
specyfikacja literatury jest widoczna na szerszym ekranie 🛈
 • Hejný, S., Slavík, B., 1990 — Květena České Republiky 2 [71.2]
 • Flora Polski Rośliny naczyniowe, 1992 — Tom III edycja II [16.3II]
 • Rutkowski L., 1998 — Klucz do oznaczania roślin naczyniowych Polski niżowej. [15]
 • Szafer, Wł., Kulczyński, St., Pawłowski, B., 1988 — Rośliny polskie, cz. I i II. [3]
 • Rothmaler W., 2005 — Exkursionsflora von Deutschland, Band 4. Gefäßpflanzen: Kritischer Band. [40]
 • Haeupler, H., Muer, T., 2000 — Bildatlas der Farn- und Blütenpflanzen Deutshlands. [9]
 • Tzvelev N.N., 1996 — Flora Europae Orientalis. T.9 [86.9]
 • Mądalski J. et al., 1930-90 — Atlas flory polskiej i ziem ościennych [17]
 • Rothmaler W., 1995 — Exkursionsflora von Deutschland, Band 3. Gefäßpflanzen: Atlasband. [11]
 • Komarov, V.L., 1936 — Flora URSS. T.5 [85.5]
 • Tutin T.G. et al., 1993 — Flora Europaea. Volume 1. Psilotaceae to Platanaceae [150.1]
 • Mirek Z. et al., 2020 — Vascular plants of Poland. An annotated checklist. Rośliny naczyniowe Polski. Adnotowany wykaz gatunków. [491]
 • Zając, A., Zając, M. (Eds.), 2001 — Atlas rozmieszczenia roślin naczyniowych w Polsce. - Distribution Atlas of Vascular Plants in Poland. [25]
 • Matuszkiewicz W., 2001 — Przewodnik do oznaczania zbiorowisk roślinnych Polski. [14]
ta strona być może używa ciasteczek (cookies), korzystając z niej akceptujesz ich użycie — więcej informacji