atlas-roslin.pl
takson rodzimy lub trwale zadomowiony [24]

Arnoseris minima (L.) Schweigg. et Koerte [🔉 ar·no·se·ris mi·ni·ma]

chłodek drobny chłodek drobnolistny