atlas-roslin.pl
takson rodzimy lub trwale zadomowiony [24][491]

Arnoseris minima (L.) Schweigg. et Körte [🔉 ar·no·se·ris mi·ni·ma]

chłodek drobny, chłodek drobnolistny