atlas-roslin.pl
takson rodzimy lub trwale zadomowiony [24][491]
· Czerwona Lista — EN–zagrożony
· Czerwona Księga — EN–zagrożony

Arabis recta Vill. [🔉a·ra·bis *]

gęsiówka uszkowata
Arabis auriculata Lam. auct. polon.
Arabis Arabis Arabis ArabisArabisgęsiówka Gerarda (Arabis nemorensis)gęsiówka stokrotkolistna (Arabis soyeri ssp. subcoriacea)
Arabis recta (gęsiówka uszkowata)
16.06.2008, gipsowe zbocze między m. Winiary-Zagość Stara (Niecka Nidziańska); copyright © by Jerzy Kruk
Arabis recta (gęsiówka uszkowata)
Arabis recta (gęsiówka uszkowata)
Arabis recta (gęsiówka uszkowata)
Arabis recta (gęsiówka uszkowata)
Arabis recta (gęsiówka uszkowata)
Arabis recta (gęsiówka uszkowata)
Arabis recta (gęsiówka uszkowata)
Arabis recta (gęsiówka uszkowata)
Arabis recta (gęsiówka uszkowata)
Arabis recta (gęsiówka uszkowata)
cechy diagnostyczne w kluczu:Arabis (gęsiówka)kl 3990

występowanie

wystepowanie
o mapie występowania
ekologiczne liczby wskaźnikowe Arabis recta (gęsiówka uszkowata)
Gatunek z obszaru południowej Europy (nieliczne stanowiska w Europie Środkowej), środkowej i południowo-zachodniej Azji i północnych wybrzeży Afryki. U nas nieliczne stanowiska na Wyżynie Małopolskiej np. murawy kserotermiczne koło Buska.

Gatunek charakterystyczny (Ch.) dla:

space_elw

Różne parametry ekologiczne, z objaśnieniem - opisowym rozwinięciem tekstowym, są podane tekstem po zalogowaniu.

Statusy czerwonej listy 2016r. [311]:

EN – zagrożony.
Na liście z 2006r. takson miał status — EX – wymarły lub zaginiony

Podstawy przyznania kategorii zagrożenia:
B2. obszar zasiedlony (AOO) <500km2:
a) silnie pofragmentowany lub liczba stanowisk ≤5
b) obserwowane, szacowane lub spodziewane jest ciągłe zmniejszanie się wielkości:
– (iii) powierzchni, zasięgu i/lub jakości siedliska
c) ekstremalne fluktuacje:
– (iv) liczby dojrzałych osobników.

wybrane okazy · selected collections

znalezisko 20080616.1.jkr - Arabis recta (gęsiówka uszkowata); gipsowe zbocze między m. Winiary-Zagość Stara (Niecka Nidziańska)
080616-1
leg. Jerzy Kruk
/gipsowe zbocze między m. Winiary-Zagość Stara (Niecka Nidziańska)/ #3
znalezisko 20090419.1.and - Arabis recta (gęsiówka uszkowata); rez. Skorocice k./ Buska-Zdroju, Ponidzie
090419-1
leg. Anna Nowak-Dańda
/rez. Skorocice k./ Buska-Zdroju, Ponidzie/ #19
znalezisko 20090502.2.jkr - Arabis recta (gęsiówka uszkowata); Wola Zagojska (Niecka Nidziańska)
090502-2
leg. Jerzy Kruk
/Wola Zagojska (Niecka Nidziańska)/ #10