atlas-roslin.pl
antropofit zadomowiony we florze polskiej [24]
· archeofit, zadomowiony, ustępujący (CR) [234]
· Czerwona Lista — CR–krytycznie zagrożony
· Czerwona Księga — CR–krytycznie zagrożony

Scandix pecten-veneris L.

czechrzyca grzebieniowa trybulka grzebieniowa
Scandix pecten-veneris (czechrzyca grzebieniowa)
22.06.2008, skraj pola na glebie gipsowej, Wola Zagojska Górna (Niecka Nidziańska); copyright © by Jerzy Kruk i Renata Szymańska
Scandix pecten-veneris (czechrzyca grzebieniowa)
Scandix pecten-veneris (czechrzyca grzebieniowa)
Scandix pecten-veneris (czechrzyca grzebieniowa)
Scandix pecten-veneris (czechrzyca grzebieniowa)
Scandix pecten-veneris (czechrzyca grzebieniowa)

występowanie

wystepowanie
o mapie występowania

Gatunek charakterystyczny (Ch.) dla:

space_elw

Statusy czerwonej listy 2016r. [311]:

CR – krytycznie zagrożony. Archeofit.
Na liście z 2006r. takson miał status — E – wymierający - krytycznie zagrożony

Podstawy przyznania kategorii zagrożenia:
B2. obszar zasiedlony (AOO) <10km2:
a) silnie pofragmentowany lub liczba stanowisk = 1
b) obserwowane, szacowane lub spodziewane jest ciągłe zmniejszanie się wielkości:
– (i) zasięgu występowania
– (ii) obszaru zasiedlonego
– (iii) powierzchni, zasięgu i/lub jakości siedliska
– (iv) liczby stanowisk lub subpopulacji.

Inwazyjność i/lub kategorie obcego elementu flory (Tokarska-Guzik et al.) [234]:

- zadomowiony, ustępujący (CR); archeofit; pochodzenie: Europa, Azja i Afryka [czas przybycia na teren Polski: nieznany]
- wnika do siedlisk/zbiorowisk: antropogenicznych

wybrane okazy · selected collections

znalezisko 20080622.3.jkr - Scandix pecten-veneris (czechrzyca grzebieniowa); skraj pola na glebie gipsowej, Wola Zagojska Górna (Niecka Nidziańska)
080622-3
leg. Jerzy Kruk i Renata Szymańska
/skraj pola na glebie gipsowej, Wola Zagojska Górna (Niecka Nidziańska)/ #7
znalezisko 20110522.150.js - Scandix pecten-veneris (czechrzyca grzebieniowa)
110522-150
leg. Jacek Soboń #3