Serratula lycopifolia (sierpik różnolistny)
Serratula lycopifolia (sierpik różnolistny)
Serratula lycopifolia (sierpik różnolistny)
Serratula lycopifolia (sierpik różnolistny)
Serratula lycopifolia (sierpik różnolistny)
Serratula lycopifolia (sierpik różnolistny)
Serratula lycopifolia (sierpik różnolistny)
Serratula lycopifolia (sierpik różnolistny)
Serratula lycopifolia (sierpik różnolistny)
Serratula lycopifolia
Serratula lycopifolia
Serratula lycopifolia
Serratula lycopifolia (sierpik różnolistny)
3D
Serratula lycopifolia (sierpik różnolistny)
3D
Serratula lycopifolia (sierpik różnolistny)
cechy diagnostyczne w kluczu:

występowanie

Takson rodzimy lub trwale zadomowiony. [491]
Gatunek podlega ochronie ścisłej (poz. 1.409 wg aktualnego rozporządzenia). Nie mają do niego zastosowania wyłączenia spod ochrony uzasadnione względami godpodarki rolnej, leśnej lub rybackiej (§8.1). Nie mają do niego zastosowania wyłączenia spod ochrony dla przypadków obrotu okazami pochodzącymi z zagranicy (§8.3). Wymaga ochrony czynnej. Do ustawowej ochrony został włączony w 2004 roku.
wystepowanie - Serratula lycopifolia (sierpik różnolistny)
Serratula lycopifolia (sierpik różnolistny)
ekologiczne liczby wskaźnikowe Serratula lycopifolia (sierpik różnolistny)
Gatunek pontyjsko-pannoński, u nas skrajnie północne stanowisko(a) zasięgu.

Różne parametry ekologiczne, z objaśnieniem - opisowym rozwinięciem tekstowym, są podane tekstem po zalogowaniu.

Status "Natura 2000": priorytetowy takson o znaczeniu wspólnotowym (kod: 4087, lp.587[407])
Status czerwonej księgi 2014r.[169.14]: CR – krytycznie zagrożony
Statusy czerwonej listy 2016r.[311]: CR – krytycznie zagrożony.
Na liście z 2006r. takson miał status — E – wymierający - krytycznie zagrożony
W Europie — DD – za mało informacji by określić stopień zagrożenia.
Globalnie — DD – za mało informacji by określić stopień zagrożenia.
Wymieniony w Dyrektywie Siedliskowej, załącznik 2.

Podstawy przyznania kategorii zagrożenia:
B2. obszar zasiedlony (AOO) <10km2:
a) silnie pofragmentowany lub liczba stanowisk = 1
b) obserwowane, szacowane lub spodziewane jest ciągłe zmniejszanie się wielkości:
– (iii) powierzchni, zasięgu i/lub jakości siedliska.

wybrane okazy · selected collections

#6
and.080626-5
leg. Anna Nowak-Dańda
/rezerwat Skorocice koło Buska-Zdroju/
#3 #3 3D
jkr.111107-1
leg. Jerzy Kruk
/Górki k/Wiślicy/

nomenklatura, etymologia ℹ️

poznanie znaczenia i pochodzenia nazwy ułatwia jej zapamiętanie
Serratula lycopifolia (Vill.) A. Kern. [🔉 ser·ra·tu·la *](pl) sierpik różnolistny
-foliūs, -a, -um; -foliatūs, -a, -um (lat., subst., n) — przyrostek od folium, -i n. (liść); częsty drugi człon w przymiotnikach złożonych -folius,-a,-um ("-listny"); częsty w epitetach gatunków np. angustifolius (wąskolistny), cordifolia (sercolistna), alternifolium (różnolistne), ilicifolius (o liściach jak dąb ostrolistny) lub unifolius (jednolistny)
literatura · references
specyfikacja literatury jest widoczna na szerszym ekranie 🛈
ta strona być może używa ciasteczek (cookies), korzystając z niej akceptujesz ich użycie — więcej informacji