atlas-roslin.pl
Tracheophyta » Div.Euphyllophyta » Div.Spermatophyta » Div.Magnoliophyta » core angiosperms » Eudicotyledoneae » core eudicots » Pentapetalae » superasterids » subCl.Asteridae » euasterids » campanulids » Ord.Asterales » Fam.Asteraceae » Asteroideae » Serratula »

Serratula lycopifolia (Vill.) A. Kern. [🔉 ser·ra·tu·la *]

sierpik różnolistny
autorzy i statusy taksonu są widoczne na szerszym ekranie 🛈
Serratula lycopifolia (sierpik różnolistny)
21.06.2009, rez. Skorocice (Niecka Nidziańska); copyright © by Jerzy Kruk
Serratula lycopifolia (sierpik różnolistny)
Serratula lycopifolia (sierpik różnolistny)
Serratula lycopifolia (sierpik różnolistny)
Serratula lycopifolia (sierpik różnolistny)
Serratula lycopifolia (sierpik różnolistny)
Serratula lycopifolia (sierpik różnolistny)
Serratula lycopifolia (sierpik różnolistny)
Serratula lycopifolia (sierpik różnolistny)
Serratula lycopifolia
Serratula lycopifolia
Serratula lycopifolia
Serratula lycopifolia (sierpik różnolistny)
3D
Serratula lycopifolia (sierpik różnolistny)
3D
Serratula lycopifolia (sierpik różnolistny)
cechy diagnostyczne w kluczu:Serratula (sierpik)kl 1196

występowanie

Takson rodzimy lub trwale zadomowiony.[491]
Gatunek podlega ochronie ścisłej (poz. 1.409 wg aktualnego rozporządzenia). Nie mają do niego zastosowania wyłączenia spod ochrony uzasadnione względami godpodarki rolnej, leśnej lub rybackiej (§8.1). Nie mają do niego zastosowania wyłączenia spod ochrony dla przypadków obrotu okazami pochodzącymi z zagranicy (§8.3). Wymaga ochrony czynnej. Do ustawowej ochrony został włączony w 2004 roku.
wystepowanie
o mapie
Serratula lycopifolia (sierpik różnolistny)
ekologiczne liczby wskaźnikowe Serratula lycopifolia (sierpik różnolistny)
Gatunek pontyjsko-pannoński, u nas skrajnie północne stanowisko(a) zasięgu.Gatunek pontyjsko-pannoński, u nas skrajnie północne stanowisko(a) zasięgu.

Różne parametry ekologiczne, z objaśnieniem - opisowym rozwinięciem tekstowym, są podane tekstem po zalogowaniu.

Statusy czerwonej księgi 2014r. [169.14]: CR – krytycznie zagrożony
Statusy czerwonej listy 2016r. [311]: CR – krytycznie zagrożony.
Na liście z 2006r. takson miał status — E – wymierający - krytycznie zagrożony
W Europie — DD – za mało informacji by określić stopień zagrożenia.
Globalnie — DD – za mało informacji by określić stopień zagrożenia.
Wymieniony w Dyrektywie Siedliskowej, załącznik 2.

Podstawy przyznania kategorii zagrożenia:
B2. obszar zasiedlony (AOO) <10km2:
a) silnie pofragmentowany lub liczba stanowisk = 1
b) obserwowane, szacowane lub spodziewane jest ciągłe zmniejszanie się wielkości:
– (iii) powierzchni, zasięgu i/lub jakości siedliska.

wybrane okazy · selected collections

znalezisko 20080626.5.and - Serratula lycopifolia (sierpik różnolistny); rezerwat Skorocice koło Buska-Zdroju
080626-5
leg. Anna Nowak-Dańda
/rezerwat Skorocice koło Buska-Zdroju/ #6
znalezisko 20111107.1.jkr - Serratula lycopifolia (sierpik różnolistny); Górki k/Wiślicy
111107-1
leg. Jerzy Kruk
/Górki k/Wiślicy/ #3, 3.3D