atlas-roslin.pl
takson rodzimy lub trwale zadomowiony [24][491]
· Czerwona Lista — VU–narażony

Scabiosa canescens Waldst. et Kit. [🔉 ska·bi·o·sa *]

driakiew wonna
Scabiosa Scabiosa Scabiosa Scabiosadriakiew żółtawa (Scabiosa ochroleuca)driakiew gołębia (Scabiosa columbaria)
🌸🌱
Scabiosa canescens
15.08.2008, Ostra Góra k/Buska; copyright © by Jerzy Kruk i Renata Szymańska
Scabiosa canescens
Scabiosa canescens
Scabiosa canescens
Scabiosa canescens
Scabiosa canescens
Scabiosa canescens
Scabiosa canescens (driakiew wonna)
Scabiosa canescens (driakiew wonna)
cechy diagnostyczne w kluczu:Scabiosa (driakiew)kl 5685

występowanie

wystepowanie
o mapie występowania
ekologiczne liczby wskaźnikowe Scabiosa canescens (driakiew wonna)

Gatunek charakterystyczny (Ch.) dla:

space_elw

Gatunek wyróżniający (D.) dla:

space_elw

Różne parametry ekologiczne, z objaśnieniem - opisowym rozwinięciem tekstowym, są podane tekstem po zalogowaniu.

Statusy czerwonej listy 2016r. [311]:

VU – narażony.
Takson nie był ujęty na poprzedniej (2006r.) czerwonej liście

Podstawy przyznania kategorii zagrożenia:
B2. obszar zasiedlony (AOO) <2000km2:
a) silnie pofragmentowany lub liczba stanowisk ≤10
b) obserwowane, szacowane lub spodziewane jest ciągłe zmniejszanie się wielkości:
– (ii) obszaru zasiedlonego
– (iii) powierzchni, zasięgu i/lub jakości siedliska
– (iv) liczby stanowisk lub subpopulacji.

właściwości i zastosowanie

wymagania uprawa Scabiosa canescens (driakiew wonna)
🌱
🌺 ozdobne kwiaty • pachnący
wysokość: do 50 cm
kwitnienie: od czerwca do lipca

wymagania i uprawa

🌸
🔆 miejsce:  słoneczne
💧 woda: gleba przeciętnie wilgotna (świeża)
☷ gleba: przepuszczalna • przeciętna ogrodowa • preferuje zasadową

Wymagania (optimum rozwoju/konkurencyjności na naturalnych stanowiskach wg ekologicznych liczb wskaźnikowych): światło — pełne słońce • woda — gleba sucha • próchnica — gleba mineralno-próchnicza, zasobna w humus • ciepło — miejsce wybitnie ciepłe • zwięzłość — gleba lekka, piaszczysta lub gleba średnio zwięzła lub gleba ciężka, gliniasta • żyzność — podłoże umiarkowanie żyzne

🌱🌸
opcje Bazaru

odmiany (form i odmian #2) analiza dostępności roślin