atlas-roslin.pl

Peucedanum palustre (L.) Moench [🔉 pe͡u·ce·da·num *]

gorysz błotny
Thyselium palustre (L.) Raf.
autorzy i statusy taksonu są widoczne na szerszym ekranie 🛈
Peucedanum palustre (gorysz błotny)
Peucedanum palustre (gorysz błotny)
Peucedanum palustre (gorysz błotny)
Peucedanum palustre (gorysz błotny)
Peucedanum palustre (gorysz błotny)
Peucedanum palustre
Peucedanum palustre
Peucedanum palustre
Peucedanum palustre
Peucedanum palustre
Peucedanum palustre (gorysz błotny)
Peucedanum palustre (gorysz błotny)
XL

opis

Baldachy z pokrywami.

space

cechy charakterystyczne

cechy diagnostyczne w kluczu:Peucedanum (gorysz)kl 5089
- odcinki liści równowąsko-lancetowate, całobrzegie, z chrząstkowym ząbkiem na szczycie
- łodyga dęta, ostrokanciasta, bez tuniki w nasadzie

występowanie

Takson rodzimy lub trwale zadomowiony.[491]
wystepowanie - Peucedanum palustre (gorysz błotny)
ekologiczne liczby wskaźnikowe Peucedanum palustre (gorysz błotny)
Częsty. Torfowiska niskie, mokre łąki i zarośla.
Gatunek charakterystyczny (Ch.) dla:
space_elw

Różne parametry ekologiczne, z objaśnieniem - opisowym rozwinięciem tekstowym, są podane tekstem po zalogowaniu.

wybrane okazy · selected collections

literatura · references
specyfikacja literatury jest widoczna na szerszym ekranie 🛈
 • Slavík, B., 1997 — Květena České Republiky 5 p.416+418 [71.5]
 • Flora Polska. Rośliny naczyniowe ... Tom IX, 1960 — Umbelliferae p.113 [16.9]
 • Rothmaler W., 2005 — Exkursionsflora von Deutschland, Band 4. Gefäßpflanzen: Kritischer Band. p.509 [40]
 • Rutkowski L., 1998 — Klucz do oznaczania roślin naczyniowych Polski niżowej. p.344 [15]
 • Haeupler, H., Muer, T., 2000 — Bildatlas der Farn- und Blütenpflanzen Deutshlands. p.377 [9]
 • Tzvelev N.N., 2004 — Flora Europae Orientalis. T.11 p.398 [86.11]
 • Rothmaler W., 1995 — Exkursionsflora von Deutschland, Band 3. Gefäßpflanzen: Atlasband. p.378 [11]
 • Schischkin B.K., 1951 — Flora URSS. T.17 p.201 [85.17]
 • Tutin T.G. et al., 1968 — Flora Europaea. Volume 2. Rosaceae to Umbelliferae p.363 [150.2]
 • Szafer, Wł., Kulczyński, St., Pawłowski, B., 1988 — Rośliny polskie, cz. I i II. p.455 [3]
 • Mirek Z. et al., 2020 — Vascular plants of Poland. An annotated checklist. Rośliny naczyniowe Polski. Adnotowany wykaz gatunków. [491]
 • Zając, A., Zając, M. (Eds.), 2001 — Atlas rozmieszczenia roślin naczyniowych w Polsce. - Distribution Atlas of Vascular Plants in Poland. [25]
 • Matuszkiewicz W., 2001 — Przewodnik do oznaczania zbiorowisk roślinnych Polski. [14]
ta strona być może używa ciasteczek (cookies), korzystając z niej akceptujesz ich użycie — więcej informacji