atlas-roslin.pl
takson rodzimy lub trwale zadomowiony [24]
· ochrona ścisła (1.399); b/wył. gosp. (§8.1)
· Czerwona Lista — VU–narażony

Erica tetralix L.

wrzosiec bagienny
Erica tetralix (wrzosiec bagienny)
20.06.2009, okolice Jankowej Żagańskiej, woj. lubuskie; copyright © by Piotr Kobierski
Erica tetralix (wrzosiec bagienny)
Erica tetralix (wrzosiec bagienny)
Erica tetralix (wrzosiec bagienny)
Erica tetralix (wrzosiec bagienny)
Erica tetralix (wrzosiec bagienny)
Erica tetralix
kwiat, przekrój podłużny
Erica tetralix (wrzosiec bagienny)

uwagi

Pokrój wielce podobny do rosnącej także wzdłuż wybrzeża Bałtyku bażyny czarnej (Empetrum nigrum).

występowanie

Gatunek podlega ochronie ścisłej (poz. 1.399 wg aktualnego rozporządzenia). Nie mają do niego zastosowania wyłączenia spod ochrony uzasadnione względami godpodarki rolnej, leśnej lub rybackiej (§8.1). Do ustawowej ochrony został włączony w 1983 roku.
Erica tetralix (wrzosiec bagienny)
wystepowanie
o mapie występowania

Gatunek charakterystyczny (Ch.) dla:

space_elw

Gatunek wyróżniający (D.) dla:

space_elw

Statusy czerwonej listy 2016r. [311]:

VU – narażony.
Na liście z 2006r. takson miał status — [V] – narażony na wymarcie, na izolowanych stanowiskach

Podstawy przyznania kategorii zagrożenia:
B2. obszar zasiedlony (AOO) <2000km2:
b) obserwowane, szacowane lub spodziewane jest ciągłe zmniejszanie się wielkości:
– (iii) powierzchni, zasięgu i/lub jakości siedliska
– (iv) liczby stanowisk lub subpopulacji.

wybrane okazy · selected collections

znalezisko 20090620.15.pkob - Erica tetralix (wrzosiec bagienny); okolice Jankowej Żagańskiej, woj. lubuskie
090620-15
leg. Piotr Kobierski
/okolice Jankowej Żagańskiej, woj. lubuskie/ #6
znalezisko 00010000.08_3c.jmak - Erica tetralix (wrzosiec bagienny); Łeba-Rąbka
08_3c
leg. Jarosław Makowski
/Łeba-Rąbka/ #6
znalezisko 20050705.2.pb - Erica tetralix (wrzosiec bagienny); ok. Główczyc
050705-2
leg. Przemysław Baraniecki
/ok. Główczyc/ #3
znalezisko 00010000.am_4.m - Erica tetralix (wrzosiec bagienny); Feldberg, Niemcy
am_4
leg. Adam Makowski
/Feldberg, Niemcy/ #3
znalezisko 20110831.1.pkob - Erica tetralix (wrzosiec bagienny); Bory Dolnośląskie
110831-1
leg. Piotr Kobierski
/Bory Dolnośląskie/ #1
znalezisko 20110717.45.js - Erica tetralix (wrzosiec bagienny)
110717-45
leg. Jacek Soboń
/cv. Alba/ #2