takson rodzimy lub trwale zadomowiony [24]
· ochrona ścisła (1.177); b/wył. gosp. (§8.1)

Gentiana clusii E.P.Perrier et Songeon

goryczka krótkołodygowa goryczka Klusjusza, goryczka Kluzjusza
Gentiana clusii
22.05.2001, Tatry (Dolina Białego); copyright © by Antoni Mielnikow
Gentiana clusii
Gentiana clusii
Gentiana clusii
Gentiana clusii
Gentiana clusii
Gentiana clusii
Gentiana clusii
Gentiana clusii
Gentiana clusii
Gentiana clusii

cechy diagnostyczne w kluczu

występowanie

Gatunek podlega ochronie ścisłej (poz. 1.177 wg aktualnego rozporządzenia). Nie mają do niego zastosowania wyłączenia spod ochrony uzasadnione względami godpodarki rolnej, leśnej lub rybackiej (§8.1). Do ustawowej ochrony został włączony w 1946 roku.

wymagania i uprawa

Wysokość: 5-10 cm

Grupa użytkowa: bylina ogrodowa • do ogrodu skalnego

Wymagania (optimum rozwoju/konkurencyjności wg ekologicznych liczb wskaźnikowych): światło — pełne słońce • woda — gleba przeciętnie wilgotna • odczyn — gleba zasadowa, z wapniem • ciepło — miejsce najzimniejsze lub miejsce umiarkowanie zimne lub miejsce umiarkowanie chłodne • zwięzłość — gleba inicjalna - skały i szczeliny skalne • próchnica — gleba mineralno-próchnicza, zasobna w humus • żyzność — podłoże ubogie