antropofit zadomowiony we florze polskiej [24]
· kenofit, zadomowiony, inwazyjny [234]

Digitalis purpurea L.

naparstnica pupurowa naparstnica dwuletnia, naparstnica trwała (potocznie: naparstnica purpurowa)
Digitalis minor L.
Digitalis purpurea
płat zespołu Schwick. em. R. Tx. 1950; zespół ten spotykany jest często w Karkonoszach na porębach, przydrożach leśnych, spaleniskach oraz w prześwietleniach; 16.07.2002, Karkonosze, Koralowa Ścieżka; copyright © by Michał Smoczyk
Digitalis purpurea
kwiatostan naparstnicy
Digitalis purpurea
dwie formy barwne kwiatów - purpurowa (typowa) oraz biała (albinotyczna)
Digitalis purpurea (naparstnica pupurowa)
Digitalis purpurea (naparstnica pupurowa)
Digitalis purpurea (naparstnica pupurowa)
Digitalis purpurea (naparstnica pupurowa)

występowanie

wystepowanie
o mapie występowania
Uprawiana roślina ozdobna.

space

Gatunek charakterystyczny (Ch.) dla:

space_elw

Inwazyjność i/lub kategorie obcego elementu flory (Tokarska-Guzik et al.) [234]:

- zadomowiony, inwazyjny regionalnie; kenofit; pochodzenie: Europa zachodnia [czas przybycia na teren Polski: 1809r.?, 1862r.]

Kategoria inwazyjności II (średnia) 11pkt.: gatunek przynajmniej w niektórych regionach o ujawnionej zdolność inwazyjnej przez zwiększanie zajmowanej powierzchni lub liczby stanowisk
- zasięg regionalny (występuje w dwóch i większej liczbie regionów lub województw)
- populacje: występują na przeważającym obszarze Polski, jest wiele rozproszonych stanowisk o umiarkowanej liczbie osobników lub duża liczba stanowisk o charakterze większych skupień; stopniowo zajmuje nowe stanowiska
- kolonizuje siedliska/zbiorowiska: przede wszystkim częściowo przeobrażone lub o charakterze naturalnym
- wnika do siedlisk/zbiorowisk: antropogenicznych · częściowo przeobrażonych · o charakterze naturalnym
- główne typy siedlisk będących przedmiotem zainteresowania Wspólnoty, do których wnika:
· 3220 — pionierska roślinność na kamieńcach górskich potoków
· 9110 — kwaśne buczyny ()
· 9410 — górskie bory świerkowe ( część - zbiorowiska górskie)

wymagania i uprawa

Stanowisko słoneczne lub półcieniste. Gleba przeciętna; przepuszczalna; wilgotna; odczyn obojętny lub lekko kwaśny.

space

Wymagania: światło · półcień lub umiarkowane słońce · woda · gleba przeciętnie wilgotna · odczyn · gleba kwaśna lub gleba słabo kwaśna · ciepło · miejsce umiarkowanie chłodne lub miejsce przeciętnie ciepłe · zwięzłość · gleba kamienista, żwirowa lub gleba średnio zwięzła · próchnica · gleba mineralno-próchnicza, zasobna w humus · żyzność · podłoże umiarkowanie żyzne

Analiza dostępności nasion (form i odmian #3):
• bez odmiany · mix · ‘Elsie Kelsey’ · ‘Foxy mix’

Analiza dostępności roślin (form i odmian #13):
• bez odmiany · · ‘Albiflora’ · ‘Apricot’ · ‘Castor Rose’ · ‘Foxy’ · ‘Foxy mix’ · ‘Gloxiniaeflora’ · ‘Pam's Choice’ · ‘Snow Thimble’ · ‘Snow Timble’ · ‘Virtuoso Red’ · ‘Virtuoso Rose’ · ‘Virtuoso White’

właściwości i zastosowanie

kolor kwiatów
Bylina, z uwagi na to że najlepiej kwitnie w drugim roku, uprawiana jako kwiat dwuletni. Pędy kwiatostanowe 100-120 cm wysokości.

space

Kwiaty u odmian białe, kremowe, żółte, w różnych odcieniach różowego i purpury przechodzącej w fiolet; w gardzieli nakrapiane. W uprawie oprócz roślin zbliżonych do gatunku znajdują się odmiany o szczególnie dużych kwiatach i forma monstrualna o znacznie powiększonych i rozszerzonych najwyższych kwiatach w kwiatostanie. | Z uwagi na znaczne rozmiary stosuje się w niedużych grupach na rabatach. Nadaje się do ogrodów o charakterze naturalistycznym. Można stosować na kwiat cięty.

space

W medycynie ma zastosowanie Digitalis purpureae folium (liść naparstnicy purpurowej) — wysuszony liść. Surowiec pozyskuj się z upraw. Jest to surowiec o bardzo silnym działaniu nesercowym (substancjami czynnymi są glikozydy) wykorzystywany do produkcji pochodnych preparatów o takim działaniu.

Grupy użytkowe: rośliny lecznicze · rośliny trujące · byliny ogrodowe · kwiaty dwuletnie · na rabatę bylinową · do ogrodu naturalistycznego · bylina na kwiat cięty · wysokość 100-150 cm · kwitnienie: 6-8