takson rodzimy lub trwale zadomowiony [24]
· ochrona ścisła (1.147); wymaga ochr. czynnej
· Czerwona Lista — VU–narażony
· Czerwona Księga — VU–narażony

Plantago maritima L. s. str.

babka nadmorska babka morska
na stronie — występowanie · znaleziska
Plantago maritima
16.09.2007 copyright © by Piotr Sikorski
Plantago maritima
Plantago maritima
Plantago maritima
Plantago maritima
Plantago maritima
Plantago maritima (babka nadmorska)
XL
Plantago maritima (babka nadmorska)
Plantago maritima (babka nadmorska)

występowanie

Gatunek podlega ochronie ścisłej (poz. 1.147 wg aktualnego rozporządzenia). Wymaga ochrony czynnej. Do ustawowej ochrony został włączony w 2004 roku.
Plantago maritima (babka nadmorska)
Plantago maritima (babka nadmorska)
wystepowanie
o mapie występowania
Rzadka; solniska nadmorskie, czasem miejsca ruderalne.

Gatunek charakterystyczny (Ch.) dla:

space_elw

Statusy czerwonej listy 2016r. [311]:

VU – narażony.
Na liście z 2006r. takson miał status — V – narażony na wymarcie
Globalnie — LC – takson najmniejszej uwagi, nie kwalifikujący się do żadnej z pozostałych kategorii zagrożenia.

Podstawy przyznania kategorii zagrożenia:
B2. obszar zasiedlony (AOO) <2000km2:
a) silnie pofragmentowany lub liczba stanowisk ≤10
b) obserwowane, szacowane lub spodziewane jest ciągłe zmniejszanie się wielkości:
– (ii) obszaru zasiedlonego
– (iii) powierzchni, zasięgu i/lub jakości siedliska
– (iv) liczby stanowisk lub subpopulacji.

wybrane okazy · selected collections

znalezisko 20170819.1.18 - Plantago maritima (babka nadmorska); Słowacja, Spisske Podhradie, rez. Siva Brada, aktywny kopiec trawertynowy
170819-1
leg. Marek Snowarski
/Słowacja, Spisske Podhradie, rez. Siva Brada, aktywny kopiec trawertynowy/ #9
znalezisko 20070916.1.psk
psk.070916-1
leg. Piotr Sikorski #3
znalezisko 20080804.6.jkr; solnisko w Kołobrzegu
jkr.080804-6
leg. Jerzy Kruk
/solnisko w Kołobrzegu/ #3