atlas-roslin.pl
takson rodzimy lub trwale zadomowiony [24][491]
· ochrona ścisła (1.147); wymaga ochr. czynnej
· Czerwona Lista — VU–narażony
· Czerwona Księga — VU–narażony

Plantago maritima L. s. str. [🔉 * ma·ri·ti·ma]

babka nadmorska, babka morska
Plantago Plantago Plantago PlantagoPlantagobabka lancetowata (Plantago lanceolata)babka zwyczajna (Plantago major)
Plantago maritima
16.09.2007 copyright © by Piotr Sikorski
Plantago maritima
Plantago maritima
Plantago maritima
Plantago maritima
Plantago maritima
Plantago maritima (babka nadmorska)
XL
Plantago maritima (babka nadmorska)
Plantago maritima (babka nadmorska)
cechy diagnostyczne w kluczu:Plantago (babka)kl 5607

występowanie

wystepowanie
o mapie występowania
Gatunek podlega ochronie ścisłej (poz. 1.147 wg aktualnego rozporządzenia). Wymaga ochrony czynnej. Do ustawowej ochrony został włączony w 2004 roku.
Plantago maritima (babka nadmorska)
Plantago maritima (babka nadmorska)
ekologiczne liczby wskaźnikowe Plantago maritima (babka nadmorska)
Rzadka; solniska nadmorskie, czasem miejsca ruderalne.

Gatunek charakterystyczny (Ch.) dla:

space_elw

Różne parametry ekologiczne, z objaśnieniem - opisowym rozwinięciem tekstowym, są podane tekstem po zalogowaniu.

Statusy czerwonej listy 2016r. [311]:

VU – narażony.
Na liście z 2006r. takson miał status — V – narażony na wymarcie
Globalnie — LC – takson najmniejszej uwagi, nie kwalifikujący się do żadnej z pozostałych kategorii zagrożenia.

Podstawy przyznania kategorii zagrożenia:
B2. obszar zasiedlony (AOO) <2000km2:
a) silnie pofragmentowany lub liczba stanowisk ≤10
b) obserwowane, szacowane lub spodziewane jest ciągłe zmniejszanie się wielkości:
– (ii) obszaru zasiedlonego
– (iii) powierzchni, zasięgu i/lub jakości siedliska
– (iv) liczby stanowisk lub subpopulacji.

wybrane okazy · selected collections

znalezisko 20170819.1.18 - Plantago maritima (babka nadmorska); Słowacja, Spisske Podhradie, rez. Siva Brada, aktywny kopiec trawertynowy
170819-1
leg. Marek Snowarski
/Słowacja, Spisske Podhradie, rez. Siva Brada, aktywny kopiec trawertynowy/ #9
znalezisko 20070916.1.psk
070916-1
leg. Piotr Sikorski #3
znalezisko 20080804.6.jkr; solnisko w Kołobrzegu
080804-6
leg. Jerzy Kruk
/solnisko w Kołobrzegu/ #3