atlas-roslin.pl
antropofit zadomowiony we florze Polski [24][491]
· archeofit, zadomowiony, ustępujący (CR) [234]
· Czerwona Lista — CR–krytycznie zagrożony

Fumaria rostellata Knaf [🔉 fu·ma·ri·a *]

dymnica szerokodziałkowa
Fumaria Fumaria Fumaria FumariaFumariadymnica wąskolistna (Fumaria parviflora)dymnica różowa (Fumaria schleicheri)
Fumaria rostellata (dymnica szerokodziałkowa)
18.05.2008, Góra Skała k/Chechła (Jura Krak.-Częst.); copyright © by Jerzy Kruk
Fumaria rostellata (dymnica szerokodziałkowa)
Fumaria rostellata (dymnica szerokodziałkowa)
Fumaria rostellata (dymnica szerokodziałkowa)
Fumaria rostellata (dymnica szerokodziałkowa)
Fumaria rostellata (dymnica szerokodziałkowa)
Fumaria rostellata (dymnica szerokodziałkowa)

opis

cechy diagnostyczne w kluczu:Fumaria (dymnica)kl 1014
Fumaria rostellata (dymnica szerokodziałkowa)
Fumaria rostellata (dymnica szerokodziałkowa)
Roślina jednoroczna, 15 – 30 cm wysokości.

space

Działki szerokojajowate lub jajowatookrągłe (prawie tak szerokie jak długie), 1.5 – 2.5 mm szerokości, często szersze od korony i ok. 1/2 tak długie jak korona bez ostrogi.

space

Szypułki owoców 2 – 4 mm długości, o 1/3 – 1/2 dłuższe niż przysadki. Owoce ±kuliste, na szczycie krótko, tępo zaostrzone, pod szczytem, gdy dojrzałe, to z dwoma eliptycznymi lub wąskoeliptycznymi przeciwległymi jamkami; suche prawie gładkie.

space

występowanie

wystepowanie
o mapie występowania
ekologiczne liczby wskaźnikowe Fumaria rostellata (dymnica szerokodziałkowa)
Chwast upraw, rzadziej na terenach ruderalnych; na glebach z wapniem.

Różne parametry ekologiczne, z objaśnieniem - opisowym rozwinięciem tekstowym, są podane tekstem po zalogowaniu.

Statusy czerwonej listy 2016r. [311]:

CR – krytycznie zagrożony. Archeofit.
Na liście z 2006r. takson miał status — V – narażony na wymarcie

Podstawy przyznania kategorii zagrożenia:
B2. obszar zasiedlony (AOO) <10km2:
b) obserwowane, szacowane lub spodziewane jest ciągłe zmniejszanie się wielkości:
– (i) zasięgu występowania
– (ii) obszaru zasiedlonego
– (iii) powierzchni, zasięgu i/lub jakości siedliska
– (iv) liczby stanowisk lub subpopulacji.

Inwazyjność i/lub kategorie obcego elementu flory (Tokarska-Guzik et al.) [234]:

- zadomowiony, ustępujący (CR); archeofit; pochodzenie: Europa [czas przybycia na teren Polski: nieznany]
- wnika do siedlisk/zbiorowisk: antropogenicznych

wybrane okazy · selected collections

znalezisko 20200512.1.pgrz - Fumaria rostellata (dymnica szerokodziałkowa); Chrzanów, ulica Oświęcimska na odcinku od skrzyżowania z ulicami Łowiecka i Kopanina
200512-1
leg. Piotr Grzegorzek
/Chrzanów, ulica Oświęcimska na odcinku od skrzyżowania z ulicami Łowiecka i Kopanina/ #5