Fumaria rostellata (dymnica szerokodziałkowa)
Fumaria rostellata (dymnica szerokodziałkowa)
Fumaria rostellata (dymnica szerokodziałkowa)
Fumaria rostellata (dymnica szerokodziałkowa)
Fumaria rostellata (dymnica szerokodziałkowa)
Fumaria rostellata (dymnica szerokodziałkowa)
Fumaria rostellata (dymnica szerokodziałkowa)
Fumaria rostellata (dymnica szerokodziałkowa)
Roślina jednoroczna, 15-30cm wysokości.

space

Działki szerokojajowate lub jajowatookrągłe (prawie tak szerokie jak długie), 1.5-2.5mm szerokości, często szersze od korony i ok. 1/2 tak długie jak korona bez ostrogi.

space

Szypułki owoców 2-4mm długości, o 1/3-1/2 dłuższe niż przysadki. Owoce ±kuliste, na szczycie krótko, tępo zaostrzone, pod szczytem, gdy dojrzałe, to z dwoma eliptycznymi lub wąskoeliptycznymi przeciwległymi jamkami; suche prawie gładkie.

space

występowanie

Antropofit zadomowiony we florze Polski. [491]
wystepowanie - Fumaria rostellata (dymnica szerokodziałkowa)
ekologiczne liczby wskaźnikowe Fumaria rostellata (dymnica szerokodziałkowa)
Chwast upraw, rzadziej na terenach ruderalnych; na glebach z wapniem.
Statusy czerwonej listy 2016r.[311]: CR – krytycznie zagrożony. Archeofit.
Na liście z 2006r. takson miał status — V – narażony na wymarcie

Podstawy przyznania kategorii zagrożenia:
B2. obszar zasiedlony (AOO) <10km2:
b) obserwowane, szacowane lub spodziewane jest ciągłe zmniejszanie się wielkości:
– (i) zasięgu występowania
– (ii) obszaru zasiedlonego
– (iii) powierzchni, zasięgu i/lub jakości siedliska
– (iv) liczby stanowisk lub subpopulacji.

Inwazyjność i/lub kategorie obcego elementu flory /Tokarska-Guzik (2012) [234]/:
• zadomowiony, ustępujący (CR)
• archeofit
• Pochodzenie: Europa
• Czas przybycia na teren Polski: nieznany
• Wnika do siedlisk/zbiorowisk: antropogenicznych

wybrane okazy · selected collections

#5
pgrz.200512-1
leg. Piotr Grzegorzek
/Chrzanów, ulica Oświęcimska na odcinku od skrzyżowania z ulicami Łowiecka i Kopanina/
literatura · references
specyfikacja literatury jest widoczna na szerszym ekranie 🛈
ta strona być może używa ciasteczek (cookies), korzystając z niej akceptujesz ich użycie — więcej informacji