takson rodzimy lub trwale zadomowiony [24]

Geranium palustre L.

bodziszek błotny
na stronie — występowanie