atlas-roslin.pl
takson rodzimy lub trwale zadomowiony [24][491]

Geranium palustre L. [🔉 ge·ra·ni·um *]

bodziszek błotny
Geranium Geranium Geranium GeraniumGeraniumbodziszek kosmaty (Geranium molle)bodziszek pirenejski (Geranium pyrenaicum)
Geranium palustre
21.06.2004, pd.-zach Kraków; copyright © by Anna Nowak-Dańda
Geranium palustre
Geranium palustre
Geranium palustre (bodziszek błotny)
Geranium palustre (bodziszek błotny)
Geranium palustre (bodziszek błotny)
cechy diagnostyczne w kluczu:Geranium (bodziszek)kl 4823

występowanie

wystepowanie
o mapie występowania
ekologiczne liczby wskaźnikowe Geranium palustre (bodziszek błotny)
Częsty. Skraje wilgotnych lasów, zarośla, brzegi wód i łąki.

Gatunek charakterystyczny (Ch.) dla:

space_elw

Różne parametry ekologiczne, z objaśnieniem - opisowym rozwinięciem tekstowym, są podane tekstem po zalogowaniu.