takson rodzimy lub trwale zadomowiony [24]

Geranium palustre L.

bodziszek błotny
GeraniumGeraniumbodziszek kosmaty (Geranium molle)bodziszek pirenejski (Geranium pyrenaicum)
skróty