atlas-roslin.pl

Geranium palustre L. [🔉 ge·ra·ni·um *]

bodziszek błotny
autorzy i statusy taksonu są widoczne na szerszym ekranie 🛈
Geranium palustre
Geranium palustre
Geranium palustre
Geranium palustre (bodziszek błotny)
Geranium palustre (bodziszek błotny)
Geranium palustre (bodziszek błotny)
cechy diagnostyczne w kluczu:Geranium (bodziszek)kl 4823

występowanie

Takson rodzimy lub trwale zadomowiony.[491]
wystepowanie - Geranium palustre (bodziszek błotny)
ekologiczne liczby wskaźnikowe Geranium palustre (bodziszek błotny)
Częsty. Skraje wilgotnych lasów, zarośla, brzegi wód i łąki.
Gatunek charakterystyczny (Ch.) dla:
space_elw

Różne parametry ekologiczne, z objaśnieniem - opisowym rozwinięciem tekstowym, są podane tekstem po zalogowaniu.

cechy diagnostyczne w kluczu:Geranium (bodziszek)kl 4823

wybrane okazy · selected collections

literatura · references
specyfikacja literatury jest widoczna na szerszym ekranie 🛈
 • Slavík, B., 1997 — Květena České Republiky 5 p.203 [71.5]
 • Flora Polska. Rośliny naczyniowe, 1959 — Tom VIII. p.334 [16.8]
 • Rothmaler W., 2005 — Exkursionsflora von Deutschland, Band 4. Gefäßpflanzen: Kritischer Band. p.469 [40]
 • Rutkowski L., 1998 — Klucz do oznaczania roślin naczyniowych Polski niżowej. p.284 [15]
 • Haeupler, H., Muer, T., 2000 — Bildatlas der Farn- und Blütenpflanzen Deutshlands. p.358 [9]
 • Tzvelev N.N., 1996 — Flora Europae Orientalis. T.9 p.375+378 [86.9]
 • Rothmaler W., 1995 — Exkursionsflora von Deutschland, Band 3. Gefäßpflanzen: Atlasband. p.339 [11]
 • Schischkin B.K., Bobrov E.G., 1949 — Flora URSS. T.14 p.40 [85.14]
 • Tutin T.G. et al., 1968 — Flora Europaea. Volume 2. Rosaceae to Umbelliferae p.197 [150.2]
 • Szafer, Wł., Kulczyński, St., Pawłowski, B., 1988 — Rośliny polskie, cz. I i II. p.404 [3]
 • Mirek Z. et al., 2020 — Vascular plants of Poland. An annotated checklist. Rośliny naczyniowe Polski. Adnotowany wykaz gatunków. [491]
 • Zając, A., Zając, M. (Eds.), 2001 — Atlas rozmieszczenia roślin naczyniowych w Polsce. - Distribution Atlas of Vascular Plants in Poland. [25]
ta strona być może używa ciasteczek (cookies), korzystając z niej akceptujesz ich użycie — więcej informacji