atlas-roslin.pl

(zespół) Ass.Tilio cordatae-Carpinetum betuliTracz. 1962

grąd subkontynentalny
Querco-Carpinetum medioeuropaeumR.Tx. 1936 p.p. (3) · Tilio-Carpinetumanonim
odpowiada siedlisku „grąd środkowoeuropejski i subkontynentalny (9170)” z wykazu siedlisk przyrodniczych o znaczeniu wspólnotowym
autorzy syntaksonu są widoczni na szerszym ekranie 🛈
statusy wg /Ratyńska et al. (2010) [229]/: syngeneza: zbiorowisko naturalne perdochoryczne • rozpowszechnienie: częste • stan zagrożenia: narażone • siedliska N2000: 9170 ds,ds2 - grąd środkowoeuropejski i subkontynentalny (Ass.Galio sylvatici-Carpinetum betuli, Ass.Tilio cordatae-Carpinetum betuli)
Większość syntaksonów wg /Matuszkiewicz W. (2001) [14]/ i/lub /Ratyńska et al. (2010) [229]/. Oznaczenie przypisem lub kolorowym kodem wskazuje źródło takich elementów jak nazwa główna, synonimy, gatunki diagnostyczne; 🟢oba źródła; 🟡[229]; 🔵[14]; 🟣(+)inne źródła. Przypadki bardziej złożone są opatrzone notką.

charakterystyczna kombinacja gatunków zespołu (ChSC Ass.) Ass.Tilio cordatae-Carpinetum betuli

syntetyczne, tekstowe, zestawienie taksonów tworzących charakterystyczną kombinację gatunków tego syntaksonu jest dostępne po zalogowaniu się do w Pełnej Wersji atlasu (prawy górny róg strony)

gatunki charakterystyczne syntaksonów nadrzędnych zespołu Ass.Tilio cordatae-Carpinetum betuli

razem z wymienionymi wyżej gatunkami charakterystycznymi i wyróżniającymi budują charakterystyczną kombinację gatunków tego syntaksonu (uwaga: gatunki wyróżniające jednostek nadrzędnych nie wchodzą do ChSC, więc ich nie pokazujemy w poniższym zestawieniu)

gatunki charakterystyczne rzędu (ChO.) O.Fagetalia sylvaticae (mezo- i eutroficzne lasy liściaste)

Adoxa moschatellina (piżmaczek wiosenny)
🔵
ChO.
Adoxa moschatellina (piżmaczek wiosenny)
Allium ursinum (czosnek niedźwiedzi)
🔵
ChO.
Allium ursinum (czosnek niedźwiedzi)
Anemonoides ranunculoides (zawilec żółty)
🔵
ChO.
Anemonoides ranunculoides (zawilec żółty)
Aposeris foetida (sałatnica leśna)
🔵
ChO.
Aposeris foetida (sałatnica leśna)
Asarum europaeum (kopytnik pospolity)
🔵
ChO.
Asarum europaeum (kopytnik pospolity)
Astrantia major (jarzmianka większa)
🔵
ChO.
Astrantia major (jarzmianka większa)
Atrichum undulatum (żurawiec falisty)
🔵
ChO.
Atrichum undulatum (żurawiec falisty)
Carex sylvatica (turzyca leśna)
🔵
ChO.
Carex sylvatica (turzyca leśna)
Corydalis cava (kokorycz pusta)
🔵
ChO.
Corydalis cava (kokorycz pusta)
Corydalis intermedia (kokorycz wątła)
🔵
ChO.
Corydalis intermedia (kokorycz wątła)
Corydalis pumila (kokorycz drobna)
🔵
ChO.
Corydalis pumila (kokorycz drobna)
Corydalis solida (kokorycz pełna)
🔵
ChO.
Corydalis solida (kokorycz pełna)
Daphne mezereum (wawrzynek wilczełyko)
🔵
ChO.
Daphne mezereum (wawrzynek wilczełyko)
Dryopteris filix-mas (nerecznica samcza)
🔵
ChO.
Dryopteris filix-mas (nerecznica samcza)
Euphorbia amygdaloides (wilczomlecz migdałolistny)
🔵
ChO.
Euphorbia amygdaloides (wilczomlecz migdałolistny)
Euphorbia dulcis (wilczomlecz słodki)
🔵
ChO.
Euphorbia dulcis (wilczomlecz słodki)
Eurhynchium striatum (dzióbkowiec bruzdowany)
🔵
ChO.
Eurhynchium striatum (dzióbkowiec bruzdowany)
Ficaria verna (ziarnopłon wiosenny)
🔵
ChO.
Ficaria verna (ziarnopłon wiosenny)
Gagea minima (złoć mała)
🔵
ChO.
Gagea minima (złoć mała)
Galeobdolon luteum (gajowiec żółty)
🔵
ChO.
Galeobdolon luteum (gajowiec żółty)
Galium odoratum (przytulia wonna)
🔵
ChO.
Galium odoratum (przytulia wonna)
Impatiens noli-tangere (niecierpek pospolity)
🔵
ChO.
Impatiens noli-tangere (niecierpek pospolity)
Isopyrum thalictroides (zdrojówka rutewkowata)
🔵
ChO.DAss.
Isopyrum thalictroides (zdrojówka rutewkowata)
Lathyrus vernus (groszek wiosenny)
🔵
ChO.
Lathyrus vernus (groszek wiosenny)
Lilium martagon (lilia złotogłów)
🔵
ChO.
Lilium martagon (lilia złotogłów)
Lysimachia nemorum (tojeść gajowa)
🔵
ChO.
Lysimachia nemorum (tojeść gajowa)
Mercurialis perennis (szczyr trwały)
🔵
ChO.
Mercurialis perennis (szczyr trwały)
Milium effusum (prosownica rozpierzchła)
🔵
ChO.
Milium effusum (prosownica rozpierzchła)
Neottia nidus-avis (gnieźnik leśny)
🔵
ChO.
Neottia nidus-avis (gnieźnik leśny)
Paris quadrifolia (czworolist pospolity)
🔵
ChO.
Paris quadrifolia (czworolist pospolity)
Phyteuma spicatum (zerwa kłosowa)
🔵
ChO.
Phyteuma spicatum (zerwa kłosowa)
Polygonatum multiflorum (kokoryczka wielokwiatowa)
🔵
ChO.
Polygonatum multiflorum (kokoryczka wielokwiatowa)
Primula elatior (pierwiosnek wyniosły)
🔵
ChO.
Primula elatior (pierwiosnek wyniosły)
Pulmonaria obscura (miodunka ćma)
🔵
ChO.
Pulmonaria obscura (miodunka ćma)
Pulmonaria officinalis (miodunka plamista)
🔵
ChO.
Pulmonaria officinalis (miodunka plamista)
Ranunculus cassubicus (jaskier kaszubski)
🔵
ChO.ChAss.
Ranunculus cassubicus (jaskier kaszubski)
Ranunculus lanuginosus (jaskier kosmaty)
🔵
ChO.
Ranunculus lanuginosus (jaskier kosmaty)
Sanicula europaea (żankiel zwyczajny)
🔵
ChO.
Sanicula europaea (żankiel zwyczajny)
Scrophularia nodosa (trędownik bulwiasty)
🔵
ChO.
Scrophularia nodosa (trędownik bulwiasty)
Stachys sylvatica (czyściec leśny)
🔵
ChO.
Stachys sylvatica (czyściec leśny)
Veronica montana (przetacznik górski)
🔵
ChO.
Veronica montana (przetacznik górski)
Viola reichenbachiana (fiołek leśny)
🔵
ChO.
Viola reichenbachiana (fiołek leśny)
ta strona być może używa ciasteczek (cookies), korzystając z niej akceptujesz ich użycie — więcej informacji