atlas-roslin.pl
takson rodzimy lub trwale zadomowiony [24]

Hordelymus europaeus (L.) Jess. ex Harz

jęczmieniec zwyczajny wydmuchrzyca zwyczajna
Elymus europaeus L. · Hordelymus europaeus (L.) Harz