atlas-roslin.pl
takson rodzimy lub trwale zadomowiony [24]

Stachys alpina L.

czyściec górski czyściec alpejski
Stachys Stachys Stachys StachysStachysczyściec błotny (Stachys palustris)czyściec roczny (Stachys annua)
Stachys alpina (czyściec górski)
18.06.2006, Dolina Będkowska, Wyż. Krakowsko-Częstochowska; copyright © by Anna Nowak-Dańda
Stachys alpina (czyściec górski)
pęd owocującej rośliny, widoczne rozwarte kielichy; 07.08.2009, Małe Pieniny, Szafranówka; copyright © by Michał Smoczyk
Stachys alpina (czyściec górski)
Stachys alpina (czyściec górski)
kwiat
Stachys alpina (czyściec górski)
szczyt kwitnącej rośliny
Stachys alpina (czyściec górski)
kiatostan
Stachys alpina (czyściec górski)
kwiaty
Stachys alpina (czyściec górski)
kwiaty
Stachys alpina (czyściec górski)
okółek ze środkowej części kwiatostanu
Stachys alpina (czyściec górski)
cechy diagnostyczne w kluczu:Stachys (czyściec)kl 5310

występowanie

Stachys alpina (czyściec górski)

wybrane okazy · selected collections

znalezisko 20060618.2.and - Stachys alpina (czyściec górski); Dolina Będkowska, Wyż. Krakowsko-Częstochowska
060618-2
leg. Anna Nowak-Dańda
/Dolina Będkowska, Wyż. Krakowsko-Częstochowska/ #3
znalezisko 20060721.7.js - Stachys alpina (czyściec górski); Pieniny, szlak czerwony z  PrzełęczyTrzy Kopce do Kątów
060721-7
leg. Jacek Soboń
/Pieniny, szlak czerwony z PrzełęczyTrzy Kopce do Kątów/ #3
znalezisko 20200614.1.pgrz - Stachys alpina (czyściec górski); woj. małopolskie, pow. krakowski, Dubie, na N od kamieniołomu, niedaleko wąwozu Zbrza.
200614-1
leg. Piotr Grzegorzek
/woj. małopolskie, pow. krakowski, Dubie, na N od kamieniołomu, niedaleko wąwozu Zbrza./ #3