takson rodzimy lub trwale zadomowiony [24]

Nuphar lutea Sm.

grążel żółty
Nuphar luteum (L.) Sibth. et Sm. · Nuphar luteum (L.) Sm.
Nuphar luteum
07.06.1992, okolice Tych; copyright © by Antoni Mielnikow
Nuphar lutea
rośliny w toni
Nuphar lutea
rośliny owocujące
Nuphar lutea
zawiązujący się owoc
Nuphar lutea
kwiat
Nuphar lutea
rośliny w toni
Bylina o liściach unoszących się na powierzchni wody.

space

Szypuła kwiatu 8-11mm średnicy, z dwoma okręgami wiązek przewodzących. Kwiaty 4-6cm średnicy, o silnym zapachu. Działek kielicha pięć, tępo zakończone, żółte lub żółtozielone. Płatków 14-18, ponad 7mm długości; żółtobrązowe z nektarnikiem.

space

Owoce dojrzewają ponad powierzchnią wody, z zachowanymi zielonymi działkami; dopiero dojrzałe zanurzają się i rozpadają na owocolistki, te w śluzowatej otoczce wraz z nasionem unoszą się na powierzchni wody. Owoc 25-45mm średnicy, prosty. Nasiona 4-5mm długości.

Kwitnienie czerwiec-sierpień(wrzesień).

występowanie

Do roku 2014 podlegał ochronie częściowej. Obecnie nie jest chroniony.
Nuphar lutea (grążel żółty)
pokrój
wystepowanie
o mapie występowania
Wody stojące i wolno płynące. Szerokie spektrum ekologiczne, od wód eutroficznych do oligotroficznych a nawet dystroficznych; na głębokości 50-200cm; na głębokich także formy zanurzone.

Gatunek charakterystyczny (Ch.) dla:

space_elw

Istotny diagnostycznie gatunek wspólny dla:

space_elw

wymagania i uprawa

Wymagania (optimum rozwoju/konkurencyjności na naturalnych stanowiskach wg ekologicznych liczb wskaźnikowych): światło — pełne słońce • woda — gleba mokra lub roślina wodna • odczyn — gleba słabo kwaśna lub gleba o obojętnym pH lub gleba zasadowa, z wapniem • ciepło — miejsce umiarkowanie chłodne lub miejsce przeciętnie ciepłe • zwięzłość — gleba lekka, piaszczysta lub gleba średnio zwięzła lub gleba ciężka, gliniasta • próchnica — gleba mineralna, uboga w humus lub gleba mineralno-próchnicza, zasobna w humus • żyzność — podłoże umiarkowanie żyzne lub podłoże żyzne
Kwitnienie: od maja do września
Grupa użytkowa:

wybrane okazy · selected collections

znalezisko 20080706.1.sm - Nuphar lutea (grążel żółty); Równina Torzymska, Jezioro Rzepinko w Boczowie
080706-1
leg. Michał Smoczyk, msmoczyk at wp pl
/Równina Torzymska, Jezioro Rzepinko w Boczowie/ #3
znalezisko 00010000.10_01_36.jmak - Nuphar lutea (grążel żółty); Schw. Alb., Niemcy
10_01_36
leg. Jarosław Makowski
/Schw. Alb., Niemcy/ #2