atlas-roslin.pl
takson rodzimy lub trwale zadomowiony [24][491]
· Czerwona Lista — DD–za mało informacji by określić stopień zagrożenia

Ranunculus peltatus Schrank

jaskier tarczowaty, włosienicznik tarczowaty
Batrachium aquatile p.p. · Batrachium floribundum (Bab.) Dumort. · Batrachium peltatum Schrank · Batrachium rhipiphyllum (Bast. ex Bor.) Dumort. · Ranunculus peltatus Fr. · Ranunculus petiveri W.D.J. Koch
Ranunculus peltatus (jaskier tarczowaty)
pokrój; 15.06.2006, Wleń, rz. Bóbr; copyright © by Marek Snowarski
Ranunculus peltatus (jaskier tarczowaty)
Ranunculus peltatus (jaskier tarczowaty)
Ranunculus peltatus (jaskier tarczowaty)
roslina wyciągnięta z wody

opis

Ranunculus peltatus (jaskier tarczowaty)
Ranunculus peltatus (jaskier tarczowaty)
Ranunculus peltatus (jaskier tarczowaty)
Ranunculus peltatus (jaskier tarczowaty)
pręciki
Rośliny jednoroczne lub byliny.

space

Zwykle występują podwodne liście nitkowate i liście pływające, rzadziej obecne tylko liście zanurzone, często spotyka się liście przejściowe pomiędzy obydwoma typami (takie rośliny opisane są jako Batrachium radians Ravel) Desm.).

Liście podwodne krótsze od przyległego międzywęźla, wiotkie, po wyjęciu z wody łatki zlepiają się pędzelkowato swoimi końcami, z ogonkiem do 25 mm długości.

Liście pływające po powierzchni wody i liście powietrzne (u form lądowych) bardzo zmiennej formy, przeważnie w zarysie nerkowate do okrągłych, zwykle 25 – 40 mm szerokości, szerokości, przeważnie podzielone tylko do 1/3 (odcinki szersze niż dłuższe) na 3 – 7 łatek, łatki płytko karbowane; kąt wcięcia przy nasadzie liścia 70 – 180°; z ogonkiem 5 – 7 cm długości; przylistki jajowate do trójkątnych, na szczycie tępe, przynajmniej w 2/3 przyrośnięte do ogonka.

space

Szypułka owocu zwykle ponad 5 cm długości i 1.5 – 2× dłuższa od podpierającego (zawsze pływającego) liścia.

Niełupki (1.7) 1.8 – 2.2 mm długości, w liczbie (25) 30 – 40 (80), ±jajowatonerkowate, po bokach z 5 – 12 niewyraźnymi żebrami, niedojrzałe z krótkimi szczecinkami, dojrzałe ±nagie.

Kwitnienie do kwietnia do czerwca.

występowanie

Od 2004r. do 2014r. gatunek znajdował się pod ochroną ścisłą. Obecnie nie znajduje się na liście chronionych.
Ranunculus peltatus (jaskier tarczowaty)
wystepowanie
o mapie występowania
Ranunculus peltatus (jaskier tarczowaty)
Pospolity na niżu, mniej częsty w wyższych położeniach.

space

Rozwój nowego pokolenia zaczyna sie późnym latem lub jesienią, młode rośliny po przezimowaniu, kwitną i owocują na początku lata.

Statusy czerwonej listy 2016r. [311]:

DD – za mało informacji by określić stopień zagrożenia.
Takson nie był ujęty na poprzedniej (2006r.) czerwonej liście
W Europie — LC – takson najmniejszej uwagi, nie kwalifikujący się do żadnej z pozostałych kategorii zagrożenia.
Globalnie — LC – takson najmniejszej uwagi, nie kwalifikujący się do żadnej z pozostałych kategorii zagrożenia.

wybrane okazy · selected collections

znalezisko 20060615.2.06 - Ranunculus peltatus (jaskier tarczowaty); Wleń, rz. Bóbr
060615-2
leg. Marek Snowarski
/Wleń, rz. Bóbr/ #15
znalezisko 20060618.2.js - Ranunculus peltatus (jaskier tarczowaty); Pogórze Kaczawskie, okolice Wlenia, rz. Bóbr
060618-2
leg. Jacek Soboń
/Pogórze Kaczawskie, okolice Wlenia, rz. Bóbr/ #8
znalezisko 20080531.5.pkob - Ranunculus peltatus (jaskier tarczowaty); rzeka Kurka (Górzynka) gm. Lubsko, woj. lubuskie
080531-5
leg. Piotr Kobierski
/rzeka Kurka (Górzynka) gm. Lubsko, woj. lubuskie/ #2

mieszańce Ranunculus peltatus Schrank

wystepowanie
Ranunculus penicillatus · jaskier pędzelkowaty
włosienicznik pędzelkowaty
Batrachium penicillatum
takson rodzimy lub trwale zadomowiony [24]
ochrona ścisła (1.225); b/wył. gosp. (§8.1)
Czerwona Księga — EN–zagrożony
Czerwona Lista — EN–zagrożony
wystepowanie
Ranunculus fluitans · jaskier rzeczny
włosienicznik rzeczny
Batrachium fluitans
takson rodzimy lub trwale zadomowiony [24]
ochrona częściowa (2.209)
wystepowanie
Ranunculus ×kelchoensis · jaskier szkocki
włosienicznik szkocki
Ranunculus fluitans × peltatus
takson rodzimy lub trwale zadom. (w czkl. 2002 inaczej lub brak) [24]
wystepowanie
Ranunculus fluitans · jaskier rzeczny
włosienicznik rzeczny
Batrachium fluitans
takson rodzimy lub trwale zadomowiony [24]
ochrona częściowa (2.209)