takson rodzimy lub trwale zadomowiony [24]
· Czerwona Lista — DD–za mało informacji by określić stopień zagrożenia

Batrachium peltatum Schrank

włosienicznik tarczowaty jaskier tarczowaty
Batrachium aquatile p.p. · Batrachium floribundum (Bab.) Dumort. · Batrachium rhipiphyllum (Bast. ex Bor.) Dumort. · Ranunculus peltatus Fr. · Ranunculus peltatus Schrank · Ranunculus petiveri W.D.J. Koch
na stronie — opis · występowanie · znaleziska
Batrachium peltatum (włosienicznik tarczowaty)
pokrój; 15.06.2006, Wleń, rz. Bóbr; copyright © by Marek Snowarski
Batrachium peltatum (włosienicznik tarczowaty)
Batrachium peltatum (włosienicznik tarczowaty)
Batrachium peltatum (włosienicznik tarczowaty)
roslina wyciągnięta z wody

opis

Batrachium peltatum (włosienicznik tarczowaty)
Batrachium peltatum (włosienicznik tarczowaty)
Batrachium peltatum (włosienicznik tarczowaty)
Batrachium peltatum (włosienicznik tarczowaty)
pręciki
Rośliny jednoroczne lub byliny.

space

Zwykle występują podwodne liście nitkowate i liście pływające, rzadziej obecne tylko liście zanurzone, często spotyka się liście przejściowe pomiędzy obydwoma typami (takie rośliny opisane są jako Batrachium radians Ravel) Desm.).

Liście podwodne krótsze od przyległego międzywęźla, wiotkie, po wyjęciu z wody łatki zlepiają się pędzelkowato swoimi końcami, z ogonkiem do 25 mm długości.

Liście pływające po powierzchni wody i liście powietrzne (u form lądowych) bardzo zmiennej formy, przeważnie w zarysie nerkowate do okrągłych, zwykle 25-40 mm szerokości, szerokości, przeważnie podzielone tylko do 1/3 (odcinki szersze niż dłuższe) na 3-7 łatek, łatki płytko karbowane; kąt wcięcia przy nasadzie liścia 70-180°; z ogonkiem 5-7 cm długości; przylistki jajowate do trójkątnych, na szczycie tępe, przynajmniej w 2/3 przyrośnięte do ogonka.

space

Szypułka owocu zwykle ponad 5 cm długości i 1.5-2× dłuższa od podpierającego (zawsze pływającego) liścia.

Niełupki (1.7)1.8-2.2 mm długości, w liczbie (25)30-40(80), ±jajowatonerkowate, po bokach z 5-12 niewyraźnymi żebrami, niedojrzałe z krótkimi szczecinkami, dojrzałe ±nagie.

Kwitnienie do kwietnia do czerwca.

występowanie

Od 2004r. do 2014r. gatunek znajdował się pod ochroną ścisłą. Obecnie nie znajduje się na liście chronionych.
Batrachium peltatum (włosienicznik tarczowaty)
Batrachium peltatum (włosienicznik tarczowaty)
Pospolity na niżu, mniej częsty w wyższych położeniach.

space

Rozwój nowego pokolenia zaczyna sie późnym latem lub jesienią, młode rośliny po przezimowaniu, kwitną i owocują na początku lata.

Statusy czerwonej listy 2016r. [311]:

DD – za mało informacji by określić stopień zagrożenia.
Takson nie był ujęty na poprzedniej (2006r.) czerwonej liście
W Europie — LC – takson najmniejszej uwagi, nie kwalifikujący się do żadnej z pozostałych kategorii zagrożenia.
Globalnie — LC – takson najmniejszej uwagi, nie kwalifikujący się do żadnej z pozostałych kategorii zagrożenia.

wybrane okazy · selected collections

znalezisko 20060615.2.06 - Batrachium peltatum (włosienicznik tarczowaty); Wleń, rz. Bóbr
060615-2
leg. Marek Snowarski
/Wleń, rz. Bóbr/ #15
znalezisko 20060618.2.js - Batrachium peltatum (włosienicznik tarczowaty); Pogórze Kaczawskie, okolice Wlenia, rz. Bóbr
js.060618-2
leg. Jacek Soboń
/Pogórze Kaczawskie, okolice Wlenia, rz. Bóbr/ #8
znalezisko 20080531.5.pkob - Batrachium peltatum (włosienicznik tarczowaty); rzeka Kurka (Górzynka) gm. Lubsko, woj. lubuskie
pkob.080531-5
leg. Piotr Kobierski
/rzeka Kurka (Górzynka) gm. Lubsko, woj. lubuskie/ #2