atlas-roslin.pl
takson rodzimy lub trwale zadomowiony [24]
· Czerwona Lista — EN–zagrożony

Inula hirta L.

oman szorstki
Inula Inula Inula InulaInulaoman niemiecki (Inula germanica)oman wielki (Inula helenium)
Inula hirta
15.06.2008, Makowa, Pogórze Przemyskie ; copyright © by Stanisław Kucharzyk
Inula hirta
Inula hirta
Inula hirta
Inula hirta
cechy diagnostyczne w kluczu:Inula (oman)kl 5730

występowanie

wystepowanie
o mapie występowania

Gatunek charakterystyczny (Ch.) dla:

space_elw

Gatunek wyróżniający (D.) dla:

space_elw

Statusy czerwonej listy 2016r. [311]:

EN – zagrożony.
Takson nie był ujęty na poprzedniej (2006r.) czerwonej liście

Podstawy przyznania kategorii zagrożenia:
A2. zmniejszanie się wielkości populacji w przeszłości o ≥50%: — obserwowane, szacowane, wydedukowane lub domniemane, przy czym przyczyny spadku: mogły nie ustąpić LUB mogą być niejasne LUB mogą być nieprzemijające; przesłanką dla tego stwierdzenia jest:
a) bezpośrednia obserwacja
c) zmniejszanie się powierzchni zasiedlonego obszaru (AOO), zasięgu występowania (EOO) i/lub jakości siedliska.