Juncus acutiflorus (sit ostrokwiatowy)
Juncus acutiflorus (sit ostrokwiatowy)
Juncus acutiflorus (sit ostrokwiatowy)
Juncus acutiflorus (sit ostrokwiatowy)
Juncus acutiflorus (sit ostrokwiatowy)
Juncus acutiflorus (sit ostrokwiatowy)
Juncus acutiflorus (sit ostrokwiatowy)
Juncus acutiflorus (sit ostrokwiatowy)
Juncus acutiflorus (sit ostrokwiatowy)
Juncus acutiflorus (sit ostrokwiatowy)
Juncus acutiflorus (sit ostrokwiatowy)
Juncus acutiflorus (sit ostrokwiatowy)
Juncus acutiflorus (sit ostrokwiatowy)
XL

występowanie

Takson rodzimy lub trwale zadomowiony. [491]
wystepowanie - Juncus acutiflorus (sit ostrokwiatowy)
ekologiczne liczby wskaźnikowe Juncus acutiflorus (sit ostrokwiatowy)
Bardzo rzadki, głównie na zachodzie Polski. Moczary, wilgotne łąki.
Gatunek charakterystyczny (Ch.) dla:
space_elw
Gatunek wyróżniający (D.) dla:
space_elw

Różne parametry ekologiczne, z objaśnieniem - opisowym rozwinięciem tekstowym, są podane tekstem po zalogowaniu.

Statusy czerwonej listy 2016r.[311]: VU – narażony.
Na liście z 2006r. takson miał status — V – narażony na wymarcie
W Europie — LC – takson najmniejszej uwagi, nie kwalifikujący się do żadnej z pozostałych kategorii zagrożenia.

Podstawy przyznania kategorii zagrożenia:
B2. obszar zasiedlony (AOO) <2000km2:
a) silnie pofragmentowany lub liczba stanowisk ≤10
b) obserwowane, szacowane lub spodziewane jest ciągłe zmniejszanie się wielkości:
– (iii) powierzchni, zasięgu i/lub jakości siedliska
– (iv) liczby stanowisk lub subpopulacji.

wybrane okazy · selected collections

#10
pkob.080708-4
leg. Piotr Kobierski
/dolina Kurki (Górzynki) - gm. Lubsko woj.lubuskie/
#6
pkob.090710-4
leg. Piotr Kobierski
/ok. Dłużka, woj. lubuskie/
#3
pkob.110711-2
leg. Piotr Kobierski
/ok. Górzyna, woj. lubuskie/
#3
pkob.110701-1
leg. Piotr Kobierski
/ok. Górzyna, woj. lubuskie/

ten gatunek tworzy mieszańca:

drugi rodzic ⇒
wystepowanie - Juncus articulatus (sit członowaty)
Juncus articulatus
sit członowaty
mieszaniec ⇒
Juncus ×surrejanus
literatura · references
specyfikacja literatury jest widoczna na szerszym ekranie 🛈
 • Rothmaler W., 2005 — Exkursionsflora von Deutschland, Band 4. Gefäßpflanzen: Kritischer Band. p.826 [40]
 • Rutkowski L., 1998 — Klucz do oznaczania roślin naczyniowych Polski niżowej. p.555 [15]
 • Haeupler, H., Muer, T., 2000 — Bildatlas der Farn- und Blütenpflanzen Deutshlands. p.590 [9]
 • Fedorov R.V., 1976 — Flora Partis Europaeae URSS. T.2 p.63+72 [86.2]
 • Mądalski J. et al., 1930-90 — Atlas flory polskiej i ziem ościennych p.143 [17]
 • Rothmaler W., 1995 — Exkursionsflora von Deutschland, Band 3. Gefäßpflanzen: Atlasband. p.638 [11]
 • Tutin T.G. et al., 1980 — Flora Europaea. Volume 5. Alismataceae to Orchidaceae (Monocotyledones) p.109 [150.5]
 • Szafer, Wł., Kulczyński, St., Pawłowski, B., 1988 — Rośliny polskie, cz. I i II. p.821 [3]
 • Mirek Z. et al., 2020 — Vascular plants of Poland. An annotated checklist. Rośliny naczyniowe Polski. Adnotowany wykaz gatunków. [491]
 • Zając, A., Zając, M. (Eds.), 2001 — Atlas rozmieszczenia roślin naczyniowych w Polsce. - Distribution Atlas of Vascular Plants in Poland. [25]
 • Kobierski P. Ryś R., 2011 — Rzadkie i zagrożone rośliny naczyniowe na siedliskach antropogenicznych w okolicach Lubska i Żar [204]
 • Matuszkiewicz W., 2001 — Przewodnik do oznaczania zbiorowisk roślinnych Polski. [14]
 • Kaźmierczakowa R. (red.) et al., 2016 — Polska czerwona lista paprotników i roślin kwiatowych. [311]
ta strona być może używa ciasteczek (cookies), korzystając z niej akceptujesz ich użycie — więcej informacji