takson rodzimy lub trwale zadomowiony [24]
· Czerwona Lista — VU–narażony

Juncus acutiflorus Ehrh. ex Hoffm.

sit ostrokwiatowy
na stronie — występowanie · mieszańce · znaleziska
Juncus acutiflorus (sit ostrokwiatowy)
08.07.2008, dolina Kurki (Górzynki) - gm. Lubsko woj.lubuskie; copyright © by Piotr Kobierski
Juncus acutiflorus (sit ostrokwiatowy)
Juncus acutiflorus (sit ostrokwiatowy)
Juncus acutiflorus (sit ostrokwiatowy)
Juncus acutiflorus (sit ostrokwiatowy)
Juncus acutiflorus (sit ostrokwiatowy)
Juncus acutiflorus (sit ostrokwiatowy)
Juncus acutiflorus (sit ostrokwiatowy)
Juncus acutiflorus (sit ostrokwiatowy)
Juncus acutiflorus (sit ostrokwiatowy)
Juncus acutiflorus (sit ostrokwiatowy)
Juncus acutiflorus (sit ostrokwiatowy)
Juncus acutiflorus (sit ostrokwiatowy)
XL

występowanie

wystepowanie
o mapie występowania
Bardzo rzadki, głównie na zachodzie Polski. Moczary, wilgotne łąki.

Gatunek charakterystyczny (Ch.) dla:

space_elw

Gatunek wyróżniający (D.) dla:

space_elw

Statusy czerwonej listy 2016r. [311]:

VU – narażony.
Na liście z 2006r. takson miał status — V – narażony na wymarcie
W Europie — LC – takson najmniejszej uwagi, nie kwalifikujący się do żadnej z pozostałych kategorii zagrożenia.

Podstawy przyznania kategorii zagrożenia:
B2. obszar zasiedlony (AOO) <2000km2:
a) silnie pofragmentowany lub liczba stanowisk ≤10
b) obserwowane, szacowane lub spodziewane jest ciągłe zmniejszanie się wielkości:
– (iii) powierzchni, zasięgu i/lub jakości siedliska
– (iv) liczby stanowisk lub subpopulacji.

wybrane okazy · selected collections

znalezisko 20080708.4.pkob - Juncus acutiflorus (sit ostrokwiatowy); dolina Kurki (Górzynki) - gm. Lubsko woj.lubuskie
pkob.080708-4
leg. Piotr Kobierski
/dolina Kurki (Górzynki) - gm. Lubsko woj.lubuskie/ #10
znalezisko 20090710.4.pkob - Juncus acutiflorus (sit ostrokwiatowy); ok. Dłużka, woj. lubuskie
pkob.090710-4
leg. Piotr Kobierski
/ok. Dłużka, woj. lubuskie/ #6
znalezisko 20110711.2.pkob - Juncus acutiflorus (sit ostrokwiatowy); ok. Górzyna, woj. lubuskie
pkob.110711-2
leg. Piotr Kobierski
/ok. Górzyna, woj. lubuskie/ #3
znalezisko 20110701.1.pkob - Juncus acutiflorus (sit ostrokwiatowy); ok. Górzyna, woj. lubuskie
pkob.110701-1
leg. Piotr Kobierski
/ok. Górzyna, woj. lubuskie/ #3