atlas-roslin.pl
takson rodzimy lub trwale zadomowiony [24][491]
· Czerwona Lista — VU–narażony

Juncus acutiflorus Ehrh. ex Hoffm. [🔉 jun·kus *]

sit ostrokwiatowy
Juncus acutiflorus (sit ostrokwiatowy)
08.07.2008, dolina Kurki (Górzynki) - gm. Lubsko woj.lubuskie; copyright © by Piotr Kobierski
Juncus acutiflorus (sit ostrokwiatowy)
Juncus acutiflorus (sit ostrokwiatowy)
Juncus acutiflorus (sit ostrokwiatowy)
Juncus acutiflorus (sit ostrokwiatowy)
Juncus acutiflorus (sit ostrokwiatowy)
Juncus acutiflorus (sit ostrokwiatowy)
Juncus acutiflorus (sit ostrokwiatowy)
Juncus acutiflorus (sit ostrokwiatowy)
Juncus acutiflorus (sit ostrokwiatowy)
Juncus acutiflorus (sit ostrokwiatowy)
Juncus acutiflorus (sit ostrokwiatowy)
Juncus acutiflorus (sit ostrokwiatowy)
XL

występowanie

wystepowanie
o mapie występowania
ekologiczne liczby wskaźnikowe Juncus acutiflorus (sit ostrokwiatowy)
Bardzo rzadki, głównie na zachodzie Polski. Moczary, wilgotne łąki.

Gatunek charakterystyczny (Ch.) dla:

space_elw

Gatunek wyróżniający (D.) dla:

space_elw

Różne parametry ekologiczne, z objaśnieniem - opisowym rozwinięciem tekstowym, są podane tekstem po zalogowaniu.

Statusy czerwonej listy 2016r. [311]:

VU – narażony.
Na liście z 2006r. takson miał status — V – narażony na wymarcie
W Europie — LC – takson najmniejszej uwagi, nie kwalifikujący się do żadnej z pozostałych kategorii zagrożenia.

Podstawy przyznania kategorii zagrożenia:
B2. obszar zasiedlony (AOO) <2000km2:
a) silnie pofragmentowany lub liczba stanowisk ≤10
b) obserwowane, szacowane lub spodziewane jest ciągłe zmniejszanie się wielkości:
– (iii) powierzchni, zasięgu i/lub jakości siedliska
– (iv) liczby stanowisk lub subpopulacji.

wybrane okazy · selected collections

znalezisko 20080708.4.pkob - Juncus acutiflorus (sit ostrokwiatowy); dolina Kurki (Górzynki) - gm. Lubsko woj.lubuskie
080708-4
leg. Piotr Kobierski
/dolina Kurki (Górzynki) - gm. Lubsko woj.lubuskie/ #10
znalezisko 20090710.4.pkob - Juncus acutiflorus (sit ostrokwiatowy); ok. Dłużka, woj. lubuskie
090710-4
leg. Piotr Kobierski
/ok. Dłużka, woj. lubuskie/ #6
znalezisko 20110711.2.pkob - Juncus acutiflorus (sit ostrokwiatowy); ok. Górzyna, woj. lubuskie
110711-2
leg. Piotr Kobierski
/ok. Górzyna, woj. lubuskie/ #3
znalezisko 20110701.1.pkob - Juncus acutiflorus (sit ostrokwiatowy); ok. Górzyna, woj. lubuskie
110701-1
leg. Piotr Kobierski
/ok. Górzyna, woj. lubuskie/ #3

mieszaniec Juncus acutiflorus Ehrh. ex Hoffm.

Juncus ×surrejanus
Juncus articulatus × acutiflorus
takson nie ujęty w czekliście 2002 [24]
wystepowanie
Juncus articulatus · sit członowaty »3
sit lśniący
Juncus lamprocarpus
takson rodzimy lub trwale zadomowiony [24]