takson rodzimy lub trwale zadomowiony [24]

Festuca altissima All.

kostrzewa leśna
Festuca silvatica Vill.