atlas-roslin.pl
takson rodzimy lub trwale zadomowiony [24]

Festuca altissima All.

kostrzewa leśna
Festuca silvatica Vill.
Festuca Festuca Festuca FestucaFestucakostrzewa łąkowa (Festuca pratensis)kostrzewa ametystowa (Festuca amethystina)