atlas-roslin.pl
Tracheophyta » Div.Euphyllophyta » Div.Spermatophyta » Div.Magnoliophyta » core angiosperms » Eudicotyledoneae » core eudicots » Pentapetalae » superrosids » rosids » eurosids » Fabidae » nitrogen-fixing » Ord.Fabales » Fam.Fabaceae » Onobrychis »

Onobrychis viciifolia Scop. [🔉 o·no·bri·chis *]

sparceta siewna, esparceta
Onobrychis sativa Lam. [🔉 o·no·bri·chis sa·t·wa] · Onobrychis viciaefolia Scop. [🔉 o·no·bri·chis *] · Onobrychis vulgaris Hill [🔉 * wul·ga·ris]
autorzy i statusy taksonu są widoczne na szerszym ekranie 🛈
Onobrychis viciifolia (sparceta siewna)
15.06.2008, poł.-zach. Niemcy, Heudorf; copyright © by Jarosław Makowski
Onobrychis viciifolia
strąki; zbiorowisko: murawa z rzędu O.Brometalia erecti (W. Koch 1926) Br.-Bl. 1936
Onobrychis viciifolia (sparceta siewna)
Onobrychis viciifolia
strąki jednonasienne
Onobrychis viciifolia (sparceta siewna)
Onobrychis viciifolia (sparceta siewna)
Onobrychis viciifolia (sparceta siewna)
XL
Onobrychis viciifolia (sparceta siewna)
XL
Onobrychis viciifolia (sparceta siewna)
strąk
Onobrychis viciifolia (sparceta siewna)
nasiona
Onobrychis viciifolia (sparceta siewna)

cechy charakterystyczne

cechy diagnostyczne w kluczu:Onobrychis (sparceta)kl 7656
Byliny. Pędy ±wzniesione, dolne międzywęźla wydłużone, zwykle tylko w dole rozgałęzione, (15) 30-60 (100) cm wysokości. Łodyga żebrowane, rzadko szorstko lub miękko owłosione.

Liście z (5) 7-13 parami listków. Listki 3-5 mm szerokości.

Kwiatostany jajowato-podługowate, ±2-2.7 cm grubości. Przysadki znacznie dłuższe od szypułek kwiatów, szczytem ± sięgają po brzeg rurki kielicha. Korona różowa. Żagielek dłuższy od łódeczki.

Strąki do 8 mm długości, z 5-8 ząbkami grzebienia i z kolcami 0.1-0.6 mm długości.

Kwitnienie maj-lipiec(sierpień).

występowanie

Antropofit zadomowiony we florze Polski.[491]
wystepowanie
o mapie
Onobrychis viciifolia (sparceta siewna)
Onobrychis viciifolia (sparceta siewna)
XL
ekologiczne liczby wskaźnikowe Onobrychis viciifolia (sparceta siewna)
Dawniej uprawiana roślina paszowa. Obecnie zdziczała i zadomowiona. Stosunkowo suche łąki, nasłonecznione tereny trawiaste, miedze, tereny kolejowe i ruderalne. Na różnego typu glebach suchych i umiarkowanie wilgotnych, w miejscach nasłonecznionych, ciepłych.
Gatunek charakterystyczny (Ch.) dla:

space_elw

Różne parametry ekologiczne, z objaśnieniem - opisowym rozwinięciem tekstowym, są podane tekstem po zalogowaniu.

Inwazyjność i/lub kategorie obcego elementu flory (Tokarska-Guzik et al.) [234]: - zadomowiony regionalnie; kenofit; pochodzenie: Europa południowa i południowo-wschodnia [czas przybycia na teren Polski: 1837r.]

Kategoria inwazyjności II (średnia) 11pkt.: gatunek przynajmniej w niektórych regionach o ujawnionej zdolność inwazyjnej przez zwiększanie zajmowanej powierzchni lub liczby stanowisk
- zagrożenia: ekologiczne (zauważalne)
- zasięg regionalny (występuje w dwóch i większej liczbie regionów lub województw)
- populacje: występują na przeważającym obszarze Polski, jest wiele rozproszonych stanowisk o umiarkowanej liczbie osobników lub duża liczba stanowisk o charakterze większych skupień; utrzymuje się na dotychczasowych stanowiskach
- kolonizuje siedliska/zbiorowiska: przede wszystkim częściowo przeobrażone lub o charakterze naturalnym
- wnika do siedlisk/zbiorowisk: antropogenicznych · częściowo przeobrażonych · o charakterze naturalnym
- główne typy siedlisk będących przedmiotem zainteresowania Wspólnoty, do których wnika:
· 6210 — murawy kserotermiczne (Cl.Festuco-Brometea i ciepłolubne murawy z Asplenion septentrionalis-Festucion pallentis) - priorytetowe są tylko murawy z ważnymi stanowiskami storczyków

wybrane okazy · selected collections

znalezisko 00010000.10_14_36.jmak - Onobrychis viciifolia (sparceta siewna); Niemcy
10_14_36
leg. Jarosław Makowski
/Niemcy / #1
znalezisko 20070617.2.jkr - Onobrychis viciifolia (sparceta siewna); wyż. Miechowska
070617-2
leg. Jerzy Kruk
/wyż. Miechowska/ #2
znalezisko 20070520.2.and - Onobrychis viciifolia (sparceta siewna); murawa w okolicach Miechowa
070520-2
leg. Anna Nowak-Dańda
/murawa w okolicach Miechowa/ #4
znalezisko 20110604.5.jkr - Onobrychis viciifolia (sparceta siewna); ok. Gór Miechowskich
110604-5
leg. Jerzy Kruk
/ok. Gór Miechowskich/ #4
znalezisko 20110604.6.jkr - Onobrychis viciifolia (sparceta siewna); rez. Dąbie
110604-6
leg. Jerzy Kruk
/rez. Dąbie/ #3
znalezisko 19990800.3.sm; Lokalizacja: Pogórze Orlickie, Kudowa Zdrój, zbocze doliny rzeki Bystrej
990800-3
leg. Michał Smoczyk, msmoczyk at wp pl
/Lokalizacja: Pogórze Orlickie, Kudowa Zdrój, zbocze doliny rzeki Bystrej/ #1
znalezisko 20040204.5.bl
040204-5
leg. Barbara Łotocka #3
znalezisko 20210529.2.kkcz - Onobrychis viciifolia (sparceta siewna); woj. łódzkie, pow. łaski, Wielka Wieś B, rezerwat Winnica
210529-2
leg. Konrad Kaczmarek
/woj. łódzkie, pow. łaski, Wielka Wieś B, rezerwat Winnica/ #1

nomenklatura, etymologia ℹ️
poznanie znaczenia i pochodzenia nazwy ułatwia jej zapamiętanie

Onobrychis viciifolia [🔉 o·no·bri·chis *]Onobrychis sativa Lam. [🔉 o·no·bri·chis sa·t·wa], Onobrychis viciaefolia Scop. [🔉 o·no·bri·chis *], Onobrychis vulgaris Hill [🔉 * wul·ga·ris](pl) sparceta siewna · esparceta
satvus, -a, -um (lat., adj.)
uprawny, uprawiany, siewny, ogrodowy, sadowniczy; częsty epitet gatunków uprawianych; od lat. czasownika sero, -ere - siać