Phalaris arundinacea
Phalaris arundinacea (mozga trzcinowata)
Phalaris arundinacea
kłoski
Phalaris arundinacea
języczek
Phalaris arundinacea
Phalaris arundinacea
Phalaris arundinacea
Phalaris arundinacea
Phalaris arundinacea
Phalaris arundinacea
Phalaris arundinacea (mozga trzcinowata)
Phalaris arundinacea (mozga trzcinowata)
Phalaris arundinacea (mozga trzcinowata)
Phalaris arundinacea (mozga trzcinowata)

występowanie

Takson rodzimy lub trwale zadomowiony.[491]
wystepowanie - Phalaris arundinacea (mozga trzcinowata)
Phalaris arundinacea (mozga trzcinowata)
ekologiczne liczby wskaźnikowe Phalaris arundinacea (mozga trzcinowata)
Gatunek charakterystyczny (Ch.) dla:
space_elw
Gatunek wyróżniający (D.) dla:
space_elw
Istotny diagnostycznie gatunek wspólny dla:
space_elw

Różne parametry ekologiczne, z objaśnieniem - opisowym rozwinięciem tekstowym, są podane tekstem po zalogowaniu.

wybrane okazy · selected collections

właściwości i zastosowanie

wymagania uprawowe Phalaris arundinacea (mozga trzcinowata)
Użytkowana także jako roślina energetyczna i dla biologicznych oczyszczalni wody.
🌱
Rodzima wieloletnia trawa, z pełzającymi podziemnymi rozłogami. Rośnie na terenach wilgotnych, podmokłych (ale bez wody stagnującej), okresowo zalewanych, przy ciekach wodnych.

space

💠 rabata bylinowa • ogród naturalistyczny • 🟩 okrywowe lub zadarniające • ▩ grupa/płat
byliny ogrodowe„trawy ogrodowe” • o znaczeniu produkcyjnym
🌿 ozdobne liście
wysokość: 0.4 – 1.3 m
kwitnienie: od czerwca do lipca

wymagania i uprawa

Phalaris arundinacea ‘Picta’
zdziczała
🌸
🔆 miejsce:  słoneczne • 🌤 słoneczne, nieco ocienione • ↭ ekspansywna
💧 woda: gleba przeciętnie wilgotna (świeża) • gleba dostatecznie wilgotna • gleba stale wilgotna do podmokłej
☷ gleba: żyzna • przeciętna ogrodowa • próchniczna • ciężka (gliniasta/ilasta) • odczyn zbliżony do obojętnego • preferuje lekko kwaśne
❄️ zimowanie: strefa mrozoodporności 4

Wymagania (optimum rozwoju/konkurencyjności na naturalnych stanowiskach wg ekologicznych liczb wskaźnikowych): światło — umiarkowane słońce • woda — gleba mokra • próchnica — gleba mineralno-próchnicza, zasobna w humus • ciepło — miejsce umiarkowanie chłodne lub miejsce przeciętnie ciepłe • zwięzłość — gleba lekka, piaszczysta lub gleba średnio zwięzła lub gleba ciężka, gliniasta • żyzność — podłoże żyzne

Stanowisko słoneczne lub nieco ocienione.

space

🌱 Sadzenie, wysiew, rozmnażanie:

5 szt./m2 • rozstawa: 45 × 45 cm
przez podział [maj]
przez sadzonki rozłogowe [luty-kwiecień]

🌱 🌸
opcje Bazaru

odmiany (form i odmian #10) analiza dostępności roślin

literatura · references
specyfikacja literatury jest widoczna na szerszym ekranie 🛈
 • Rothmaler W., 2005 — Exkursionsflora von Deutschland, Band 4. Gefäßpflanzen: Kritischer Band. p.922 [40]
 • Rutkowski L., 1998 — Klucz do oznaczania roślin naczyniowych Polski niżowej. p.601+78k+561k+563k [15]
 • Haeupler, H., Muer, T., 2000 — Bildatlas der Farn- und Blütenpflanzen Deutshlands. p.637 [9]
 • Fedorov R.V., 1974 — Flora Partis Europaeae URSS. T.1 p.241 [86.1]
 • Mądalski J. et al., 1930-90 — Atlas flory polskiej i ziem ościennych p.371 [17]
 • Rothmaler W., 1995 — Exkursionsflora von Deutschland, Band 3. Gefäßpflanzen: Atlasband. p.721 [11]
 • Falkowski, M. i inni, 1982 — Trawy polskie. p.338+i340+i485+i502 [5]
 • Tutin T.G. et al., 1980 — Flora Europaea. Volume 5. Alismataceae to Orchidaceae (Monocotyledones) p.244 [150.5]
 • Szafer, Wł., Kulczyński, St., Pawłowski, B., 1988 — Rośliny polskie, cz. I i II. p.881 [3]
 • Grabowska B., Kubala T., 2012 — Encyklopedia bylin. T1.A-J T2.K-Z p.673 [166]
 • Marcinkowski, J., 2002 — Byliny ogrodowe. p.329 [39]
 • Kozłowski S. et al., 2012 — Trawy. Właściwości, występowanie i wykorzystanie. p.152 [324]
 • Ziętek H., 2008 — Rośliny w oczkach wodnych p.163 [423]
 • Mirek Z. et al., 2020 — Vascular plants of Poland. An annotated checklist. Rośliny naczyniowe Polski. Adnotowany wykaz gatunków. [491]
 • Zając, A., Zając, M. (Eds.), 2001 — Atlas rozmieszczenia roślin naczyniowych w Polsce. - Distribution Atlas of Vascular Plants in Poland. [25]
 • Matuszkiewicz W., 2001 — Przewodnik do oznaczania zbiorowisk roślinnych Polski. [14]
ta strona być może używa ciasteczek (cookies), korzystając z niej akceptujesz ich użycie — więcej informacji