takson rodzimy lub trwale zadomowiony [24]
· Czerwona Lista — EN–zagrożony

Scirpoides holoschoenus (L.) Soják

hołoszeń główkowaty
Holoschoenus vulgaris Link · Scirpus holoschoenus (L.) Soják
Scirpoides holoschoenus (hołoszeń główkowaty)
07.2012, OB Monachium (Niemcy); copyright © by Paweł Kalinowski
Scirpoides holoschoenus (hołoszeń główkowaty)
16.09.2019, ogród botaniczny Paryż (Francja); copyright © by Paweł Kalinowski
Scirpoides holoschoenus (hołoszeń główkowaty)
XL
Scirpoides holoschoenus (hołoszeń główkowaty)
XL
Scirpoides holoschoenus (hołoszeń główkowaty)
XL
Scirpoides holoschoenus (hołoszeń główkowaty)
XL
Scirpoides holoschoenus (hołoszeń główkowaty)
XL
Scirpoides holoschoenus (hołoszeń główkowaty)
Scirpoides holoschoenus (hołoszeń główkowaty)
cechy diagnostyczne w kluczu:Cyperaceae (turzycowate)kl 7952

występowanie

wystepowanie
o mapie występowania
Gatunek prawdopodobnie wymarły na terenie Polski – ostatnie notowanie w 1968 roku.

Statusy czerwonej listy 2016r. [311]:

EN – zagrożony.
Takson nie był ujęty na poprzedniej (2006r.) czerwonej liście
Globalnie — LC – takson najmniejszej uwagi, nie kwalifikujący się do żadnej z pozostałych kategorii zagrożenia.

Podstawy przyznania kategorii zagrożenia:
A2. zmniejszanie się wielkości populacji w przeszłości o ≥50%: — obserwowane, szacowane, wydedukowane lub domniemane, przy czym przyczyny spadku: mogły nie ustąpić LUB mogą być niejasne LUB mogą być nieprzemijające; przesłanką dla tego stwierdzenia jest:
c) zmniejszanie się powierzchni zasiedlonego obszaru (AOO), zasięgu występowania (EOO) i/lub jakości siedliska.

wybrane okazy · selected collections

znalezisko 19570511.KRA63898.jkr - Scirpoides holoschoenus (hołoszeń główkowaty)
570511-KRA63898 #5
znalezisko 19680809.KRA67178.jkr - Scirpoides holoschoenus (hołoszeń główkowaty)
680809-KRA67178 #3
znalezisko 20120700.36.pk - Scirpoides holoschoenus (hołoszeń główkowaty); OB Monachium (Niemcy)
120700-36
leg. Paweł Kalinowski
/OB Monachium (Niemcy)/ #3
znalezisko 20190916.9.pk - Scirpoides holoschoenus (hołoszeń główkowaty); ogród botaniczny Paryż (Francja)
190916-9
leg. Paweł Kalinowski
/ogród botaniczny Paryż (Francja)/ #1