atlas-roslin.pl
Tracheophyta » Div.Euphyllophyta » Div.Pteridophyta » Cl.Polypodiopsida » Ord.Marsileales » Fam.Marsileaceae »

Pilularia globulifera L. [🔉 pi·lu·la·ri·a *]

gałuszka kulecznica
autorzy i statusy taksonu są widoczne na szerszym ekranie 🛈
Pilularia globulifera (gałuszka kulecznica)
19.10.2008, ok. Chocianowa (Dolny Śląsk); copyright © by Jerzy Kruk i Renata Szymańska
Pilularia globulifera (gałuszka kulecznica)
Pilularia globulifera (gałuszka kulecznica)
sporokarpia o śr. do 4 mm, o zdrewniałych ściankach, owłosione, czterokomorowe, zawierają duże nieliczne makrosporangia żeńskie oraz liczne drobne mikrosporangia męskie
Pilularia globulifera (gałuszka kulecznica)
Pilularia globulifera (gałuszka kulecznica)
Pilularia globulifera (gałuszka kulecznica)
Byliny o pełzającym kłączu, 10-30 cm długości.

Liście nitkowate, szydlaste, 5-10 (15) cm długości, za młodu pastorałowato zwinięte.

Sporokarpia tworzą się w okresie lipiec-wrzesień, u podstawy liści, na krótkich szypułach, 3-5 mm średnicy.Byliny o pełzającym kłączu, 10-30 cm długości.

space

Sporokarpia tworzą się w okresie lipiec-wrzesień, u podstawy liści, na krótkich szypułach, 3-5 mm średnicy.

występowanie

Takson rodzimy lub trwale zadomowiony.[491]
Gatunek podlega ochronie ścisłej (poz. 1.120 wg aktualnego rozporządzenia). Nie mają do niego zastosowania wyłączenia spod ochrony uzasadnione względami godpodarki rolnej, leśnej lub rybackiej (§8.1). Wymaga ochrony czynnej. Do ustawowej ochrony został włączony w 2004 roku.
wystepowanie
o mapie
Pilularia globulifera (gałuszka kulecznica)
ekologiczne liczby wskaźnikowe Pilularia globulifera (gałuszka kulecznica)
Pilularia globulifera (gałuszka kulecznica)
Podmokłe, bagniste brzegi wód stojących, rowów itp. zabagnione siedliska, czasem w płytkiej wodzie. Podmokłe, bagniste brzegi wód stojących, rowów itp. zabagnione siedliska, czasem w płytkiej wodzie.
Gatunek charakterystyczny (Ch.) dla:

space_elw

Różne parametry ekologiczne, z objaśnieniem - opisowym rozwinięciem tekstowym, są podane tekstem po zalogowaniu.

Statusy czerwonej księgi 2014r. [169.14]: CR – krytycznie zagrożony
Statusy czerwonej listy 2016r. [311]: CR – krytycznie zagrożony.
Na liście z 2006r. takson miał status — E – wymierający - krytycznie zagrożony
W Europie — NT – bliski zagrożenia.
Globalnie — NT – bliski zagrożenia.

Podstawy przyznania kategorii zagrożenia:
B2. obszar zasiedlony (AOO) <10km2:
a) silnie pofragmentowany lub liczba stanowisk = 1
b) obserwowane, szacowane lub spodziewane jest ciągłe zmniejszanie się wielkości:
– (i) zasięgu występowania
– (ii) obszaru zasiedlonego
– (iii) powierzchni, zasięgu i/lub jakości siedliska
– (iv) liczby stanowisk lub subpopulacji.

wybrane okazy · selected collections

znalezisko 20081019.1.jkr - Pilularia globulifera (gałuszka kulecznica); ok. Chocianowa (Dolny Śląsk)
081019-1
leg. Jerzy Kruk i Renata Szymańska
/ok. Chocianowa (Dolny Śląsk)/ #8
znalezisko 20090822.2.pkob - Pilularia globulifera (gałuszka kulecznica)
090822-2
leg. Piotr Kobierski #6
znalezisko 20090927.2.jkr - Pilularia globulifera (gałuszka kulecznica); kotlina Oświęcimska
090927-2
leg. Jerzy Kruk
/kotlina Oświęcimska/ #5