takson rodzimy lub trwale zadomowiony [24]

Veronica scutellata L.

przetacznik błotny przetacznik bagienny