atlas-roslin.pl
antropofit zadomowiony we florze Polski [24][491]
· archeofit, zadomowiony, ustępujący [234]
· Czerwona Lista — NT–bliski zagrożenia

Euphorbia exigua L. [🔉 e͡u·for·bi·a *]

wilczomlecz drobny, ostromlecz drobny
wilczomlecze - miodniki rogate wilczomlecze - miodniki rogate wilczomlecze - miodniki … wilczomlecze - mio…wilczomlecze - miodniki rogatewilczomlecz sosnka (Euphorbia cyparissias)wilczomlecz sierpowaty (Euphorbia falcata)
Euphorbia exigua
22.06.2008, skraj pola na glebie gipsowej, Wola Zagojska (Niecka Nidziańska) ; copyright © by Jerzy Kruk
Euphorbia exigua
22.06.2008, skraj pola na glebie gipsowej, Wola Zagojska (Niecka Nidziańska) ; copyright © by Jerzy Kruk
Euphorbia exigua
Euphorbia exigua
Euphorbia exigua
Euphorbia exigua
młode rośliny mają liście bardziej zaostrzone niż dorosłe
Euphorbia exigua (wilczomlecz drobny)
Euphorbia exigua (wilczomlecz drobny)
Euphorbia exigua (wilczomlecz drobny)
Euphorbia exigua (wilczomlecz drobny)
Euphorbia exigua (wilczomlecz drobny)
Euphorbia exigua (wilczomlecz drobny)
cechy diagnostyczne w kluczu:wilczomlecze - miodniki rogatekl 1518
ekologiczne liczby wskaźnikowe Euphorbia exigua (wilczomlecz drobny)
Nieczęsty, głównie na południu Polski. Pola, miejsca ruderalne.

Roślina jednoroczna.

Gatunek charakterystyczny (Ch.) dla:

space_elw

Różne parametry ekologiczne, z objaśnieniem - opisowym rozwinięciem tekstowym, są podane tekstem po zalogowaniu.

Statusy czerwonej listy 2016r. [311]:

NT – bliski zagrożenia. Archeofit.
Takson nie był ujęty na poprzedniej (2006r.) czerwonej liście

Inwazyjność i/lub kategorie obcego elementu flory (Tokarska-Guzik et al.) [234]:

- zadomowiony, ustępujący; archeofit; pochodzenie: Europa [czas przybycia na teren Polski: nieznany]
- wnika do siedlisk/zbiorowisk: antropogenicznych

wybrane okazy · selected collections

znalezisko 20080617.6.bg - Euphorbia exigua (wilczomlecz drobny); Góry Pińczowskie
080617-6
leg. Błażej Gierczyk
/Góry Pińczowskie/ #6
znalezisko 20080618.3.bg - Euphorbia exigua (wilczomlecz drobny); pole cebuli w okolicy Winiar, Niecka Nidziańska
080618-3
leg. Błażej Gierczyk
/pole cebuli w okolicy Winiar, Niecka Nidziańska/ #4
znalezisko 20110801.1.pkob - Euphorbia exigua (wilczomlecz drobny); ok. Górzyna, woj. lubuskie
110801-1
leg. Piotr Kobierski
/ok. Górzyna, woj. lubuskie/ #3
znalezisko 20220516.1.kkcz - Euphorbia exigua (wilczomlecz drobny); woj. łódzkie, pow. sieradzki, Sieradz
220516-1
leg. Konrad Kaczmarek
/woj. łódzkie, pow. sieradzki, Sieradz/
/siewka/ #1