atlas-roslin.pl
takson rodzimy lub trwale zadomowiony [24][491]
· Czerwona Lista — CR–krytycznie zagrożony
· Czerwona Księga — CR–krytycznie zagrożony

Elymus farctus (Viv.) Runem. ex Melderis ssp. boreali-atlanticus Simonet et Guin

perz sitowy nadmorski
Agropyron junceum (L.) P. Beauv. ssp. boreatlanticum Simonk. et Guin. · Elytrigia juncea (L.) Nevski ssp. boreo-atlantica (Simonk. et Guin.) Hyl. · Triticum junceum L.
Elymus Elymus Elymus ElymusElymusperz psi (Elymus caninus)perz właściwy (Elymus repens)
N
Elymus farctus ssp. boreali-atlanticus (perz sitowy nadmorski)
rez. Mechalińskie Łąki; copyright © by Jerzy Kruk
Elymus farctus ssp. boreali-atlanticus (perz sitowy nadmorski)
Elymus farctus ssp. boreali-atlanticus (perz sitowy nadmorski)
Elymus farctus ssp. boreali-atlanticus (perz sitowy nadmorski)
XL
Elymus farctus ssp. boreali-atlanticus (perz sitowy nadmorski)
cechy diagnostyczne w kluczu:Elymus (perz)kl 6278

występowanie

wystepowanie
o mapie występowania
Elymus farctus ssp. boreali-atlanticus (perz sitowy nadmorski)
ekologiczne liczby wskaźnikowe Elymus farctus ssp. boreali-atlanticus (perz sitowy nadmorski)
Bardzo rzadki, na piaskach nadmorskich.

Gatunek charakterystyczny (Ch.) dla:

space_elw

Różne parametry ekologiczne, z objaśnieniem - opisowym rozwinięciem tekstowym, są podane tekstem po zalogowaniu.

Statusy czerwonej listy 2016r. [311]:

CR – krytycznie zagrożony.
Na liście z 2006r. takson miał status — E – wymierający - krytycznie zagrożony

Podstawy przyznania kategorii zagrożenia:
B2. obszar zasiedlony (AOO) <10km2:
a) silnie pofragmentowany lub liczba stanowisk = 1
b) obserwowane, szacowane lub spodziewane jest ciągłe zmniejszanie się wielkości:
– (i) zasięgu występowania
– (ii) obszaru zasiedlonego
– (iii) powierzchni, zasięgu i/lub jakości siedliska
– (iv) liczby stanowisk lub subpopulacji.

wybrane okazy · selected collections

znalezisko 00010000.97.jkr - Elymus farctus ssp. boreali-atlanticus (perz sitowy nadmorski); rez. Mechalińskie Łąki
97
leg. Jerzy Kruk
/rez. Mechalińskie Łąki/ #5, 2.3D
znalezisko 00010000.98.jkr - Elymus farctus ssp. boreali-atlanticus (perz sitowy nadmorski); Uznam
98
leg. Jerzy Kruk
/Uznam/ #3

nomenklatura, etymologia ℹ️
poznanie znaczenia i pochodzenia nazwy ułatwia jej zapamiętanie

Elymus farctus (Viv.) Runem. ex Melderis ssp. boreali-atlanticus Simonet et GuinAgropyron junceum (L.) P. Beauv. ssp. boreatlanticum Simonk. et Guin., Elytrigia juncea (L.) Nevski ssp. boreo-atlantica (Simonk. et Guin.) Hyl., Triticum junceum L. [🔉 tri·ti·kum *](pl) perz sitowy nadmorski
(lat. z gr.) atlanticus, -a, -um
w starożytności oznaczało przede wszystkim pochodzący z gór Atlas w Mauretanii (obecnie Maroko), a więc "atlaski" i tak częściej w epitetach; rzadziej odnosi się do Oceanu Atlantyckiego, a więc "atlantycki"

mieszaniec Elymus farctus (Viv.) Runem. ex Melderis ssp. boreali-atlanticus Simonet et Guin

wystepowanie
Elymus ×laxus · perz rzadkokłosowy
wydmuchrzyca rzadkokłosowa
Elymus repens × farctus
takson rodzimy lub trwale zadomowiony [24]
wystepowanie
Elymus repens · perz właściwy
Agropyron repens · Elytrigia repens · Triticum repens
takson rodzimy lub trwale zadomowiony [24]