atlas-roslin.pl
takson rodzimy lub trwale zadomowiony [24]

Wolffia arrhiza (L.) Horkel ex Wimm.

wolffia bezkorzeniowa
Wolffia arrhiza (L.) Wimm. · Wolffia arrhiza Wimm.
Lemnoideae Lemnoideae Lemnoideae LemnoideaeLemnoideaespirodela wielokorzeniowa (Spirodela polyrhiza)