takson rodzimy lub trwale zadomowiony [24]

Wolffia arrhiza (L.) Horkel ex Wimm.

wolffia bezkorzeniowa
Wolffia arrhiza (L.) Wimm. · Wolffia arrhiza Wimm.
na stronie — występowanie