atlas-roslin.pl
takson rodzimy lub trwale zadomowiony [24][491]

Wolffia arrhiza (L.) Horkel ex Wimm. [🔉 wolf·fi·a *]

wolffia bezkorzeniowa
Wolffia arrhiza (L.) Wimm. · Wolffia arrhiza Wimm.
Lemnoideae Lemnoideae Lemnoideae LemnoideaeLemnoideaespirodela wielokorzeniowa (Spirodela polyrhiza)