atlas-roslin.pl

Ranunculus aquatilis L. [🔉 ra·nun·ku·lus *]

jaskier wodny, włosienicznik wodny
Batrachium aquatile (L.) Dumort. [🔉 ba·tra·chi·um *] · Batrachium gilibertii Krecz. [🔉 ba·tra·chi·um *] · Ranunculus heterophyllus Weber [🔉 ra·nun·ku·lus *]
autorzy i statusy taksonu są widoczne na szerszym ekranie 🛈

opis

Rośliny jednoroczne lub byliny.

space

Zwykle występują podwodne liście nitkowate i liście pływające, rzadziej obecne tylko liście zanurzone, często spotyka się liście przejściowe pomiędzy obydwoma typami (takie rośliny opisane są jako Batrachium radians Ravel) Desm.).

Liście podwodne krótsze od przyległego międzywęźla, wiotkie, po wyjęciu z wody łatki zlepiają się pędzelkowato swoimi końcami, z ogonkiem do 25 mm długości.
Liście pływające po powierzchni wody i liście powietrzne (u form lądowych) bardzo zmiennej formy, przeważnie w zarysie nerkowate do okrągłych, zwykle 15-30 mm szerokości, głęboko (do 2/3) podzielona (odcinki dłuższe niż szersze) na 3-7 łatek, łatki tępo ząbkowane; kąt wcięcia przy nasadzie liścia 0-90°; z ogonkiem do 9 cm długości; przylistki trójkątne, przynajmniej w 3/4 przyrośnięte do ogonka.

space

Szypułka owocu (2)3-4(5) cm i zwykle ±równa długością podpierającemu liściowi (bez różnicy czy podwodny, czy pływający).
Niełupki do 1.7 mm długości, w liczbie (20)30-40(60), ±jajowatonerkowate, po bokach z 5-12 niewyraźnymi żebrami, niedojrzałe z krótkimi szczecinkami, dojrzałe ±nagie.
Kwitnienie do maja do sierpnia.

występowanie

Takson rodzimy lub trwale zadomowiony.[491]
wystepowanie - Ranunculus aquatilis (jaskier wodny)
Od 2004r. do 2014r. gatunek znajdował się pod ochroną ścisłą. Obecnie nie znajduje się na liście chronionych.
ekologiczne liczby wskaźnikowe Ranunculus aquatilis (jaskier wodny)
Pospolity na niżu, mniej częsty w wyższych położeniach.

space

Rozwój nowego pokolenia zaczyna sie późnym latem lub jesienią, młode rośliny po przezimowaniu, kwitną i owocują na początku lata.

Gatunek charakterystyczny (Ch.) dla:
space_elw

Różne parametry ekologiczne, z objaśnieniem - opisowym rozwinięciem tekstowym, są podane tekstem po zalogowaniu.

literatura · references
specyfikacja literatury jest widoczna na szerszym ekranie 🛈
 • Hejný, S., Slavík, B., 1997 — Květena České Republiky 1 p.447 [71.1]
 • Flora Polski. Rośliny naczyniowe, 1985 — Tom IV edycja II. p.84 [16.4II]
 • Futák, J., Bertová, L. (eds.), 1982 — Flóra Slovenska. III. p.207+200i [84.3]
 • Tzvelev N.N., 2001 — Flora Europae Orientalis. T.10 p.100+167k [86.10]
 • Komarov, V.L., Schischkin, B.K., 1937 — Flora URSS. T.7 p.345+347i [85.7]
 • Rothmaler W., 2005 — Exkursionsflora von Deutschland, Band 4. Gefäßpflanzen: Kritischer Band. p.158 [40]
 • Rothmaler W., 1995 — Exkursionsflora von Deutschland, Band 3. Gefäßpflanzen: Atlasband. p.50 [11]
 • Rutkowski L., 1998 — Klucz do oznaczania roślin naczyniowych Polski niżowej. p.164 [15]
 • Szafer, Wł., Kulczyński, St., Pawłowski, B., 1988 — Rośliny polskie, cz. I i II. p.176 [3]
 • Săvulescu, T., 1953 — Flora Romanicae. T.2 Caryophyllaceae — Ranunculaceae p.553+552i [91.2]
 • Haeupler, H., Muer, T., 2000 — Bildatlas der Farn- und Blütenpflanzen Deutshlands. p.67 [9]
 • Tutin T.G. et al., 1993 — Flora Europaea. Volume 1. Psilotaceae to Platanaceae p.286 [150.1]
 • Mirek Z. et al., 2020 — Vascular plants of Poland. An annotated checklist. Rośliny naczyniowe Polski. Adnotowany wykaz gatunków. [491]
 • Zając, A., Zając, M. (Eds.), 2001 — Atlas rozmieszczenia roślin naczyniowych w Polsce. - Distribution Atlas of Vascular Plants in Poland. [25]
 • Matuszkiewicz W., 2001 — Przewodnik do oznaczania zbiorowisk roślinnych Polski. [14]
ta strona być może używa ciasteczek (cookies), korzystając z niej akceptujesz ich użycie — więcej informacji