atlas-roslin.pl
takson rodzimy lub trwale zadomowiony [24][491]
· ochrona ścisła (1.252); wymaga ochr. czynnej
· Czerwona Lista — VU–narażony
· Czerwona Księga — VU–narażony

Linum hirsutum L. [🔉 li·num *]

len włochaty
Linum hirsutum
08.06.2002, okolice Pińczowa; copyright © by Antoni Mielnikow
Linum hirsutum
Linum hirsutum
kwiat w zbliżeniu z profilu
Linum hirsutum
kwiat w zbliżeniu
Linum hirsutum
Linum hirsutum
Linum hirsutum
Linum hirsutum (len włochaty)
Linum hirsutum (len włochaty)
Linum hirsutum (len włochaty)
Linum hirsutum (len włochaty)
Linum hirsutum (len włochaty)
Linum hirsutum (len włochaty)
Linum hirsutum (len włochaty)
Linum hirsutum (len włochaty)
Linum hirsutum (len włochaty)
Linum hirsutum (len włochaty)
Linum hirsutum (len włochaty)
cechy diagnostyczne w kluczu:Linum (len)kl 4851

występowanie

wystepowanie
o mapie występowania
Gatunek podlega ochronie ścisłej (poz. 1.252 wg aktualnego rozporządzenia). Wymaga ochrony czynnej. Do ustawowej ochrony został włączony w 1983 roku.
ekologiczne liczby wskaźnikowe Linum hirsutum (len włochaty)

Gatunek charakterystyczny (Ch.) dla:

space_elw

Różne parametry ekologiczne, z objaśnieniem - opisowym rozwinięciem tekstowym, są podane tekstem po zalogowaniu.

Statusy czerwonej listy 2016r. [311]:

VU – narażony.
Na liście z 2006r. takson miał status — R – rzadki - potencjalnie zagrożony wymarciem

Podstawy przyznania kategorii zagrożenia:
B2. obszar zasiedlony (AOO) <2000km2:
a) silnie pofragmentowany lub liczba stanowisk ≤10
b) obserwowane, szacowane lub spodziewane jest ciągłe zmniejszanie się wielkości:
– (ii) obszaru zasiedlonego
– (iii) powierzchni, zasięgu i/lub jakości siedliska
– (iv) liczby stanowisk lub subpopulacji.