atlas-roslin.pl
takson rodzimy lub trwale zadomowiony [24]

Euphorbia austriaca A. Kern.

wilczomlecz austriacki
Euphorbia villosa s.l. p.p.