takson rodzimy lub trwale zadomowiony [24]
· ochrona ścisła (1.129); wymaga ochr. czynnej
· Czerwona Lista — CR–krytycznie zagrożony
· Czerwona Księga — CR–krytycznie zagrożony

Botrychium multifidum (S.G.Gmel.) Rupr.

podejźrzon rutolistny
Botrychium matricariae Spreng. · Sceptridium multifidum (S.G. Gmelin) Tagawa
Botrychium multifidum (podejźrzon rutolistny)
02.07.2010, Maśluchy - Równina Łęczyńsko-Włodawska; copyright © by Dariusz Tlałka
Botrychium multifidum
04.09.2008, Sianki, Bieszczadzki Park Narodowy; copyright © by Stanisław Kucharzyk
Botrychium multifidum (podejźrzon rutolistny)
Botrychium multifidum
Botrychium multifidum (podejźrzon rutolistny)
Botrychium multifidum (podejźrzon rutolistny)
Botrychium multifidum (podejźrzon rutolistny)

cechy charakterystyczne

Bylina, z niezimującym, 1(-4) liśćmi (5)10-17(20)cm długości; początkowo wyraźnie biało owłosiona. Liść rozdzielony przy ziemi na dwie części — płonną i płodną.

space

Płodna część liścia długoogonkowa, zwykle kilka razy dłuższa od płonnej, 2-3× pierzasto podzielona.

space

Gatunek zmienny w stopniu podzielenia liści i ich liczbie.

występowanie

Gatunek podlega ochronie ścisłej (poz. 1.129 wg aktualnego rozporządzenia). Wymaga ochrony czynnej. Do ustawowej ochrony został włączony w 2001 roku.
wystepowanie
o mapie występowania
Rzadki. Łąki, pastwiska, wrzosowiska, polany, lasy, przy drogach leśnych; na glebach kwaśnych i suchych.

Statusy czerwonej listy 2016r. [311]:

CR – krytycznie zagrożony.
Na liście z 2006r. takson miał status — E – wymierający - krytycznie zagrożony
W Europie — DD – za mało informacji by określić stopień zagrożenia.
Wymieniony w Konwencji Berneńskiej.

Podstawy przyznania kategorii zagrożenia:
B2. obszar zasiedlony (AOO) <10km2:
a) silnie pofragmentowany lub liczba stanowisk = 1
b) obserwowane, szacowane lub spodziewane jest ciągłe zmniejszanie się wielkości:
– (i) zasięgu występowania
– (ii) obszaru zasiedlonego
– (iii) powierzchni, zasięgu i/lub jakości siedliska
– (iv) liczby stanowisk lub subpopulacji
c) ekstremalne fluktuacje:
– (iii) liczby stanowisk lub subpopulacji
– (iv) liczby dojrzałych osobników.