atlas-roslin.pl
antropofit zadomowiony we florze polskiej [24]
· archeofit, zadomowiony [234]

Geranium dissectum L.

bodziszek porozcinany
Geranium Geranium Geranium GeraniumGeraniumbodziszek gołębi (Geranium columbinum)bodziszek rozłożysty (Geranium divaricatum)
Geranium dissectum
pokrój; 08.06.2004, ruderalna łąka koło Polanicy Zdroju; copyright © by Błażej Gierczyk
Geranium dissectum
Geranium dissectum
Geranium dissectum (bodziszek porozcinany)
Geranium dissectum
Geranium dissectum
Geranium dissectum
Geranium dissectum
Geranium dissectum
Geranium dissectum (bodziszek porozcinany)
cechy diagnostyczne w kluczu:Geranium (bodziszek)kl 4834

występowanie

Geranium dissectum
Geranium dissectum
wystepowanie
o mapie występowania
Dość częsty, na północy Polski rzadki. Pola, miedze, przydroża, zbocza.

Roślina jednoroczna.

Gatunek charakterystyczny (Ch.) dla:

space_elw

Inwazyjność i/lub kategorie obcego elementu flory (Tokarska-Guzik et al.) [234]:

- zadomowiony, nieinwazyjny; archeofit; pochodzenie: Europa [czas przybycia na teren Polski: nieznany]
- wnika do siedlisk/zbiorowisk: antropogenicznych

wybrane okazy · selected collections

znalezisko 00010000.07_11x.jmak; Sigmaringen, Niemcy
07_11x
leg. Jarosław Makowski
/Sigmaringen, Niemcy/ #8
znalezisko 00010000.09_6_12.jmak - Geranium dissectum (bodziszek porozcinany); Schw. Alb, Niemcy
09_6_12
leg. Jarosław Makowski
/Schw. Alb, Niemcy/ #1
znalezisko 20110801.2.pkob - Geranium dissectum (bodziszek porozcinany); ok. Górzyna, woj. lubuskie
110801-2
leg. Piotr Kobierski
/ok. Górzyna, woj. lubuskie/ #3
znalezisko 20050604.1.and; nieużytki porolne w pd.-zach. części Krakowa
050604-1
leg. Anna Nowak-Dańda
/nieużytki porolne w pd.-zach. części Krakowa/ #4
znalezisko 20040608.2.bg; ruderalna łąka koło Polanicy Zdroju
040608-2
leg. Błażej Gierczyk
/ruderalna łąka koło Polanicy Zdroju/ #2