atlas-roslin.pl
takson rodzimy lub trwale zadomowiony [24]

Callitriche cophocarpa Sendtn.

rzęśl długoszyjkowa
Callitriche polymorpha Lönnr.
Callitriche Callitriche Callitriche CallitricheCallitricherzęśl jesienna (Callitriche autumnalis)rzęśl hakowata (Callitriche hamulata)