takson rodzimy lub trwale zadomowiony [24]

Callitriche cophocarpa Sendtn.

rzęśl długoszyjkowa
Callitriche polymorpha Lönnr.
na stronie — występowanie