atlas-roslin.pl
antropofit zadomowiony we florze Polski [24]
· archeofit, zadomowiony, ustępujący (VU) [234]

Melandrium noctiflorum (L.) Fr.

bniec dwudzielny lepnica nocna
Melandrium noctiflorum Fr. · Silene noctiflora L. · Silene orientalis Mill.
Silene Silene Silene SileneSilenelepnica rozdęta (Silene vulgaris)lepnica drobnokwiatowa (Silene borysthenica)
Silene noctiflora
05.10.2008, Szczerbaków k/Wiślicy; copyright © by Jerzy Kruk i Renata Szymańska
Silene noctiflora
Silene noctiflora
Silene noctiflora
Silene noctiflora
cała roślina krótko, gruczołowato owłosiona z domieszką dłuższych, nie gruczołowatych włosków
Silene noctiflora
Melandrium noctiflorum (bniec dwudzielny)
Melandrium noctiflorum (bniec dwudzielny)
XL
Melandrium noctiflorum (bniec dwudzielny)
XL
Melandrium noctiflorum (bniec dwudzielny)
Melandrium noctiflorum (bniec dwudzielny)

cechy charakterystyczne

cechy diagnostyczne w kluczu:Silene (lepnica)kl 3867
Silene noctiflora
Rośliny jednoroczne lub dwuletnie. Łodyga odstająco owłosiona i w górze lepkawo ogruczolona, (5) 10 – 30 (80) cm wysokości.

space

Kwitnienie (maj)czerwiec – wrzesień.

występowanie

wystepowanie
o mapie występowania
Nieczęsty. Gliniaste pola, ciepłe i suche wzgórza i zbocza, miejsca ruderalne. Roślina wapieniolubna.

Roślina jednoroczna.

Gatunek charakterystyczny (Ch.) dla:

space_elw

Inwazyjność i/lub kategorie obcego elementu flory (Tokarska-Guzik et al.) [234]:

- zadomowiony, ustępujący (VU); archeofit; pochodzenie: Europa południowo-wschodnia i Azja południowo-zachodnia [czas przybycia na teren Polski: nieznany]
- wnika do siedlisk/zbiorowisk: antropogenicznych

wybrane okazy · selected collections

znalezisko 20120804.2.jkr - Melandrium noctiflorum (bniec dwudzielny); Ostra Góra (Ponidzie)
120804-2
leg. Jerzy Kruk
/Ostra Góra (Ponidzie)/ #3
znalezisko 20200406.1.konrad_kaczmarek - Melandrium noctiflorum (bniec dwudzielny); woj. łódzkie, pow. sieradzki, Sieradz
200406-1
leg. Konrad Kaczmarek
/woj. łódzkie, pow. sieradzki, Sieradz/
/siewki/ #2