atlas-roslin.pl
takson rodzimy lub trwale zadomowiony [24]
· ochrona ścisła (1.371)
· Czerwona Lista — EN–zagrożony

Schoenus ferrugineus L.

marzyca ruda
Schoenus ferrugineus
19.07.2008, torfowisko węglanowe k/Borzykowa (okolice Buska-Zdroju); copyright © by Jerzy Kruk i Renata Szymańska
Schoenus ferrugineus
Schoenus ferrugineus
Schoenus ferrugineus (marzyca ruda)
Schoenus ferrugineus (marzyca ruda)
Schoenus ferrugineus (marzyca ruda)
cechy diagnostyczne w kluczu:Schoenus (marzyca)kl 9004

występowanie

Gatunek podlega ochronie ścisłej (poz. 1.371 wg aktualnego rozporządzenia). Do ustawowej ochrony został włączony w 2004 roku.
wystepowanie
o mapie występowania

Gatunek wyróżniający (D.) dla:

space_elw

Statusy czerwonej listy 2016r. [311]:

EN – zagrożony.
Na liście z 2006r. takson miał status — E – wymierający - krytycznie zagrożony

Podstawy przyznania kategorii zagrożenia:
B2. obszar zasiedlony (AOO) <500km2:
a) silnie pofragmentowany lub liczba stanowisk ≤5
b) obserwowane, szacowane lub spodziewane jest ciągłe zmniejszanie się wielkości:
– (iii) powierzchni, zasięgu i/lub jakości siedliska
– (iv) liczby stanowisk lub subpopulacji.