atlas-roslin.pl

Melilotus dentata (Waldst. et Kit.) Pers. [🔉 me·li·lo·tus *]

nostrzyk ząbkowany
Melilotus dentatus (Waldst. et Kit.) Pers. [🔉 me·li·lo·tus *] · Melilotus macrorrhiza (W. et K.) Pers. [🔉 me·li·lo·tus *]
autorzy i statusy taksonu są widoczne na szerszym ekranie 🛈
Melilotus dentata
Melilotus dentata
Melilotus dentata (nostrzyk ząbkowany)
przylistek liścia środkowego w dole ząbkowany
Melilotus dentata (nostrzyk ząbkowany)
strąk nagi, w stanie dojrzałym siatkowato pomarszczony
Melilotus dentata (nostrzyk ząbkowany)
Melilotus dentata (nostrzyk ząbkowany)
XL
Melilotus dentata (nostrzyk ząbkowany)
Melilotus dentata (nostrzyk ząbkowany)
Melilotus dentata (nostrzyk ząbkowany)
Melilotus dentata (nostrzyk ząbkowany)
Melilotus dentata (nostrzyk ząbkowany)
XL
Melilotus dentata (nostrzyk ząbkowany)
XL

cechy charakterystyczne

cechy diagnostyczne w kluczu:Melilotus (nostrzyk)kl 4796
Melilotus dentata (nostrzyk ząbkowany)
przylistek liścia środkowego w dole ząbkowany
Rośliny dwuletnie. Łodyga wzniesiona lub podnosząca się, 30-100(120)cm wysokości.

space

Kwiaty blado żółte, 3-3.5mm długości. Skrzydełka dłuższe od łódeczki.

space

Kwitnienie czerwiec-wrzesień.

występowanie

Takson rodzimy lub trwale zadomowiony. [491]
wystepowanie - Melilotus dentata (nostrzyk ząbkowany)
ekologiczne liczby wskaźnikowe Melilotus dentata (nostrzyk ząbkowany)
Słonorośle. Słone łąki i tereny okresowo podmokłe, zasolone lub alkaliczne.

Różne parametry ekologiczne, z objaśnieniem - opisowym rozwinięciem tekstowym, są podane tekstem po zalogowaniu.

Statusy czerwonej listy 2016r.[311]: VU – narażony.
Na liście z 2006r. takson miał status — R – rzadki - potencjalnie zagrożony wymarciem

Podstawy przyznania kategorii zagrożenia:
B2. obszar zasiedlony (AOO) <2000km2:
a) silnie pofragmentowany lub liczba stanowisk ≤10
b) obserwowane, szacowane lub spodziewane jest ciągłe zmniejszanie się wielkości:
– (iii) powierzchni, zasięgu i/lub jakości siedliska
– (iv) liczby stanowisk lub subpopulacji.

wybrane okazy · selected collections

#3
jkr.090822-4
leg. Jerzy Kruk
/rez. Owczary (Niecka Nidziańska)/
#15
grkol.180803-1
leg. Grzegorz Kołodziejczak
/Gdańsk Górki Zachodnie/
literatura · references
specyfikacja literatury jest widoczna na szerszym ekranie 🛈
 • Slavík, B., 1995 — Květena České Republiky 4 [71.4]
 • Flora Polska. Rośliny naczyniowe, 1959 — Tom VIII. [16.8]
 • Rothmaler W., 2005 — Exkursionsflora von Deutschland, Band 4. Gefäßpflanzen: Kritischer Band. [40]
 • Rutkowski L., 1998 — Klucz do oznaczania roślin naczyniowych Polski niżowej. [15]
 • Haeupler, H., Muer, T., 2000 — Bildatlas der Farn- und Blütenpflanzen Deutshlands. [9]
 • Fedorov A., 1987 — Flora Partis Europaeae URSS. T.6 [86.6]
 • Rothmaler W., 1995 — Exkursionsflora von Deutschland, Band 3. Gefäßpflanzen: Atlasband. [11]
 • Komarov V.L., Schischkin B.K., 1945 — Flora URSS. T.11 Leguminosae [85.11]
 • Tutin T.G. et al., 1968 — Flora Europaea. Volume 2. Rosaceae to Umbelliferae [150.2]
 • Szafer, Wł., Kulczyński, St., Pawłowski, B., 1988 — Rośliny polskie, cz. I i II. [3]
 • Mirek Z. et al., 2020 — Vascular plants of Poland. An annotated checklist. Rośliny naczyniowe Polski. Adnotowany wykaz gatunków. [491]
 • Zając, A., Zając, M. (Eds.), 2001 — Atlas rozmieszczenia roślin naczyniowych w Polsce. - Distribution Atlas of Vascular Plants in Poland. [25]
 • Kaźmierczakowa R. (red.) et al., 2016 — Polska czerwona lista paprotników i roślin kwiatowych. [311]
ta strona być może używa ciasteczek (cookies), korzystając z niej akceptujesz ich użycie — więcej informacji