takson rodzimy lub trwale zadomowiony [24]
· Czerwona Lista — VU–narażony

Melilotus dentata (Waldst. et Kit.) Pers.

nostrzyk ząbkowany
Melilotus dentatus (Waldst. et Kit.) Pers. · Melilotus macrorrhiza (W. et K.) Pers.
Melilotus dentata
15.08.2008, rez. Owczary k/Buska-Zdroju, roślina słonolubna; copyright © by Jerzy Kruk i Renata Szymańska
Melilotus dentata
Melilotus dentata (nostrzyk ząbkowany)
Melilotus dentata (nostrzyk ząbkowany)
strąk nagi, w stanie dojrzałym siatkowato pomarszczony

cechy charakterystyczne

Melilotus dentata (nostrzyk ząbkowany)
Rośliny dwuletnie. Łodyga wzniesiona lub podnosząca się, 30-100(120)cm wysokości.

space

Kwitnienie czerwiec-wrzesień.

występowanie

wystepowanie
o mapie występowania
Słonorośle. Słone łąki i tereny okresowo podmokłe, zasolone lub alkaliczne.

Statusy czerwonej listy 2016r. [311]:

VU – narażony.
Na liście z 2006r. takson miał status — R – rzadki - potencjalnie zagrożony wymarciem

Podstawy przyznania kategorii zagrożenia:
B2. obszar zasiedlony (AOO) <2000km2:
a) silnie pofragmentowany lub liczba stanowisk ≤10
b) obserwowane, szacowane lub spodziewane jest ciągłe zmniejszanie się wielkości:
– (iii) powierzchni, zasięgu i/lub jakości siedliska
– (iv) liczby stanowisk lub subpopulacji.