atlas-roslin.pl

Echinocystis lobata (Michx.) Torr. et A.Gray [🔉 e·chi·no·cys·tis *]

kolczurka klapowana, echinocystis klapowany
Echinocystis echinata Britton, Sterns et Poggenb. [🔉 e·chi·no·cys·tis *]
autorzy i statusy taksonu są widoczne na szerszym ekranie 🛈
Echinocystis lobata (kolczurka klapowana)
kwiatostan męski, młody owoc
Echinocystis lobata (kolczurka klapowana)
fragment kwiatostanu męskiego, rozwinięty kwiat żeński
Echinocystis lobata (kolczurka klapowana)
XL,3D
Echinocystis lobata (kolczurka klapowana)
XL,3D
Echinocystis lobata (kolczurka klapowana)
Echinocystis lobata (kolczurka klapowana)
siewka
Echinocystis lobata
Echinocystis lobata
Echinocystis lobata
Echinocystis lobata (kolczurka klapowana)
Echinocystis lobata (kolczurka klapowana)
XL
Echinocystis lobata (kolczurka klapowana)
cechy diagnostyczne w kluczu:Cucurbitaceae (dyniowate)kl 4925

występowanie

Antropofit zadomowiony we florze Polski. [491]
wystepowanie - Echinocystis lobata (kolczurka klapowana)
Calystegia sepium (kielisznik zaroślowy)
wierzby obrośnięte przez kielisznik zaroślowy (Calystegia sepium) (w dole) i kolczurkę klapowaną (Echinocystis lobata) (w górze); wilgotne zarośla na obrzeżu wału roztokowego
Echinocystis lobata (kolczurka klapowana)
XL
Echinocystis lobata (kolczurka klapowana)
ekologiczne liczby wskaźnikowe Echinocystis lobata (kolczurka klapowana)
Roślina roczna z Ameryki Północnej, gdzie pierwotnie występowała we wschodniej części Stanów Zjednoczonych.

space

Znajduje się na ministerialnej liście roślin inwazyjnych.

Różne parametry ekologiczne, z objaśnieniem - opisowym rozwinięciem tekstowym, są podane tekstem po zalogowaniu.

Inwazyjność i/lub kategorie obcego elementu flory /Tokarska-Guzik (2012) [234]/:
• zadomowiony, inwazyjny
• inwazyjny w skali kraju
• kenofit
• Pochodzenie: wschód Ameryki Północnej
• Czas przybycia na teren Polski: 1937r.
Kategoria inwazyjności: IV (najwyższa) 17pkt.: gatunek o bardzo dużym wpływie w Polsce — znana jest zarówno duża liczba stanowisk i duża liczebność na nich; zwiększa się liczba stanowisk lub zajmowany obszar
• Zagrożenia: ekologiczne (bardzo istotne), ekonomiczne (brak lub nieznane), społeczne (brak lub nieznane)
• Zasięg krajowy (występuje na przeważającym obszarze Polski)
• Populacje: występują na całym terenie Polski, przeważnie z dużą liczbą osobników, tworząc rozległe łany
• Dynamika: szybko zwiększa liczbę stanowisk
• Kolonizuje siedliska/zbiorowiska: przede wszystkim częściowo przeobrażone lub o charakterze naturalnym
• Wnika do siedlisk/zbiorowisk: antropogenicznych · częściowo przeobrażonych · o charakterze naturalnym
• Główne typy siedlisk będących przedmiotem zainteresowania Wspólnoty, do których wnika:
· 3270 — zalewane muliste brzegi rzek z roślinnością All.Chenopodion glauci p.p. i All.Bidention tripartiti p.p.
· 6430 (szczególnie) — ziołorośla górskie (All.Adenostylion alliariae) i ziołorośla nadrzeczne (O.Convolvuletalia sepium)
· 91E0 — łęgi wierzbowe, topolowe, olszowe i jesionowe (Ass.Salicetum albae, Ass.Populetum albae, subAll.Alnenion glutinoso-incanae, olsy źródliskowe)

wybrane okazy · selected collections

#16
bl.030715-5
leg. Barbara Łotocka
#2
am.020731-6
leg. Antoni Mielnikow
/Juszczyn/
#3
jmak.644
leg. Jarosław Makowski
/Gdynia Chylonia/
#7
11 10 14 - 7
leg. Marek Snowarski
/dolina Bystrzyca k. Ratynia/
#1
kkcz.190428-5
leg. Konrad Kaczmarek
/woj. łódzkie, pow. sieradzki, Sieradz/
/siewka z pierwszymi liśćmi/
#1
szyjus.230428-1
leg. Szymon Jusik
/Dolina Samy w m. Szamotuły/
literatura · references
specyfikacja literatury jest widoczna na szerszym ekranie 🛈
ta strona być może używa ciasteczek (cookies), korzystając z niej akceptujesz ich użycie — więcej informacji