atlas-roslin.pl

Nasturtium officinale R. Br. [🔉 * of·fi·ci·na·le]

rukiew wodna
autorzy i statusy taksonu są widoczne na szerszym ekranie 🛈
Nasturtium officinale (rukiew wodna)
Nasturtium officinale (rukiew wodna)
Nasturtium officinale (rukiew wodna)
Nasturtium officinale (rukiew wodna)
Nasturtium officinale (rukiew wodna)
Nasturtium officinale (rukiew wodna)
Nasturtium officinale (rukiew wodna)
nasiona o wyraźnej siatkowatej skulpturze o 25-50 polach z każdej strony nasienia
Nasturtium officinale (rukiew wodna)
Nasturtium officinale (rukiew wodna)
Nasturtium officinale (rukiew wodna)
nasiono, widoczne jest mniej niż 50 pól na powierzchni endokarpu
Nasturtium officinale (rukiew wodna)
nasiona
Nasturtium microphyllum (rukiew drobnolistna)
porównanie nasion: rukiew wodna (Nasturtium officinale) (z lewej) i rukiew drobnolistna (Nasturtium microphyllum) (z prawej), widoczna różnica w wielkości i ilości pól na ich powierzchni

cechy charakterystyczne

cechy diagnostyczne w kluczu:Nasturtium (rukiew)kl 8421
- roślina zimotrwała, liście nie przebarwiają się w zimie,
- łuszczyny na szypułkach dł. 7-12 mm,
- łuszczyny dł. 11-19 mm i śr. 1,9-2,7 mm,
- nasiona ustawione w dwóch rzędach z każdej strony łuszczyny,
- nasiona o wyraźnej siatkowatej skulpturze o 25-50 polach z każdej strony nasienia,

występowanie

Takson rodzimy lub trwale zadomowiony.[491]
Gatunek podlega ochronie częściowej (poz. 2.214 wg aktualnego rozporządzenia). Do ustawowej ochrony został włączony w 2004 roku. Do 2014r. znajdował się pod ochroną ścisłą.
wystepowanie - Nasturtium officinale (rukiew wodna)
Nasturtium officinale (rukiew wodna)
ekologiczne liczby wskaźnikowe Nasturtium officinale (rukiew wodna)
Gatunek charakterystyczny (Ch.) dla:
space_elw
Gatunek wyróżniający (D.) dla:
space_elw

Różne parametry ekologiczne, z objaśnieniem - opisowym rozwinięciem tekstowym, są podane tekstem po zalogowaniu.

Statusy czerwonej listy 2016r.[311]: NT – bliski zagrożenia.
Takson nie był ujęty na poprzedniej (2006r.) czerwonej liście
Globalnie — LC – takson najmniejszej uwagi, nie kwalifikujący się do żadnej z pozostałych kategorii zagrożenia.

wybrane okazy · selected collections

#16
jkr.071011-1
leg. Jerzy Kruk
/Zesławice, Kraków-Nowa Huta/
#4
pkob.090716-2
leg. Piotr Kobierski
/ok. Jasienia, woj. lubuskie/
#3
sm.030301-1
leg. Michał Smoczyk, msmoczyk at wp pl
/Wrocław/

właściwości i zastosowanie

wymagania uprawowe Nasturtium officinale (rukiew wodna)
🌱
Bylina, zwykle uprawiana z siewu do gruntu jako roczna, dla pozyskania młodociannych roślin. Znajduje się w grupie nietypowych a modnych "prozdrowotnych" warzyw liściowych, kapustnych. Częścią jadalną są młode pędy w całości, tj. z liśćmi, pąkami kwiatowymi i/lub z kwiatami. Smak ma ostrogorzki (zawiera glikozydy), tak jak rzeżucha, rukola i inne warzywa kapustowate. Z tego też względu jest stosowana głownie jako przyprawa i pikantne warzywo; jest moczopędna.

space

byliny ogrodowe • liście sezonowe
wysokość: 40 – 90 cm
kwitnienie: od czerwca do września

wymagania i uprawa

🌸
🔆 miejsce:  słoneczne • ↭ ekspansywne
💧 woda: nie znosi przesuszania • gleba stale wilgotna do podmokłej
☷ gleba: żyzna

Wymagania (optimum rozwoju/konkurencyjności na naturalnych stanowiskach wg ekologicznych liczb wskaźnikowych): światło — umiarkowane słońce • woda — gleba mokra lub roślina wodna • próchnica — gleba mineralno-próchnicza, zasobna w humus • ciepło — miejsce umiarkowanie chłodne lub miejsce przeciętnie ciepłe • zwięzłość — gleba kamienista, żwirowa lub gleba lekka, piaszczysta lub gleba średnio zwięzła • żyzność — podłoże żyzne

Gleba żyzna, stale wilgotna lub podmokła. Uprawiane w częściowym ocienieniu tworzą delikatniejsze pędy i liście.

space

🌱 Sadzenie, wysiew, rozmnażanie:

wysiew nasion do gruntu [wiosną lub latem, wysiew płytki]

🌱 🌸
opcje Bazaru

odmiany (form i odmian #1) analiza dostępności nasion

literatura · references
specyfikacja literatury jest widoczna na szerszym ekranie 🛈
 • Hejný, S., Slavík, B., 1992 — Květena České Republiky 3 p.89 [71.3]
 • Flora Polski. Rośliny naczyniowe, 1985 — Tom IV edycja II. p.191 [16.4II]
 • Rutkowski L., 1998 — Klucz do oznaczania roślin naczyniowych Polski niżowej. p.189 [15]
 • Haeupler, H., Muer, T., 2000 — Bildatlas der Farn- und Blütenpflanzen Deutshlands. p.166 [9]
 • Fedorov R.V., 1979 — Flora Partis Europaeae URSS. T.4 p.102 [86.4]
 • Mądalski J. et al., 1930-90 — Atlas flory polskiej i ziem ościennych p.1072 [17]
 • Rothmaler W., 1995 — Exkursionsflora von Deutschland, Band 3. Gefäßpflanzen: Atlasband. p.161 [11]
 • Tutin T.G. et al., 1993 — Flora Europaea. Volume 1. Psilotaceae to Platanaceae p.346 [150.1]
 • Szafer, Wł., Kulczyński, St., Pawłowski, B., 1988 — Rośliny polskie, cz. I i II. p.207 [3]
 • Mirek Z. et al., 2020 — Vascular plants of Poland. An annotated checklist. Rośliny naczyniowe Polski. Adnotowany wykaz gatunków. [491]
 • Rozporządzenie Ministra Środowiska, 2014 — z dnia 9 października 2014r. w sprawie ochrony gatunkowej roślin [50.14]
 • Zając, A., Zając, M. (Eds.), 2001 — Atlas rozmieszczenia roślin naczyniowych w Polsce. - Distribution Atlas of Vascular Plants in Poland. [25]
 • Kobierski P. Ryś R., 2011 — Rzadkie i zagrożone rośliny naczyniowe na siedliskach antropogenicznych w okolicach Lubska i Żar [204]
 • Zając, A., Zając, M. (Eds.), 2019 — Atlas rozmieszczenia roślin naczyniowych w Polsce: Dodatek - Distribution Atlas of Vascular Plants in Poland: Appendix [432]
 • Matuszkiewicz W., 2001 — Przewodnik do oznaczania zbiorowisk roślinnych Polski. [14]
 • Kaźmierczakowa R. (red.) et al., 2016 — Polska czerwona lista paprotników i roślin kwiatowych. [311]
ta strona być może używa ciasteczek (cookies), korzystając z niej akceptujesz ich użycie — więcej informacji